Jdi dál! 50+ v MSK

ESF

Název projektu:

Jdi dál! 50+ v MSK

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000029

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

S účinností od 10.3.2022 je opět spuštěn příjem žádostí o příspěvek na SÚPM/VPP.

Aktuality

Informace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu uchazečů a zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+). Tyto osoby budou mít možnost v rámci projektu absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (Pracovní diagnostiku, Poradenské programy, Rekvalifikace, Individuální poradenství a zprostředkování pracovního uplatnění), které podpoří zaměstnatelnost těchto osob a jejich začlenění zpět na trh práce.

Cíle projektu

 • Podpořit minimálně 1 050 klientů z řad cílové skupiny z celého Moravskoslezského kraje.
 • Odstranit kvalifikační bariéry, které účastníky projektu limitují v nástupu do zaměstnání, prostřednictvím rekvalifikací. Cílem je, aby min. 180 účastníků projektu získalo novou kvalifikaci.
 • Finančně podpořit vznik minimálně 420 pracovních míst a 13 míst pro veřejně prospěšné práce pro účastníky projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou osoby starší 50 let věku, které jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji.

Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu:

 • Předběžný výběr
 • Výběr účastníků do projektu
 • Pracovní diagnostika
 • Poradenské programy
 • Rekvalifikace
 • Zprostředkování pracovního uplatnění
 • Doprovodná opatření

Přímá podpora - refundace nákladů účasti v projektu klientům

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér účasti na aktivitách projektu. Propláceny jsou tyto výdaje:

 • mzdové příspěvky zaměstnavatelům,
 • cestovné na poradenství a kurzy,
 • občerstvení na poradenských programech,
 • očkování (hepatitida B),
 • zdravotní způsobilost,
 • zdravotní průkaz,
 • výpis ze zdravotní dokumentace,
 • výpis z rejstříku trestů.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt pro tuto cílovou skupinu nebyl Úřadem práce České republiky - Krajskou pobočkou v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje realizován.

Kam se obrátit pro informace?

Další informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz nebo se můžete obrátit na pracovníky projektu:

Ing. Renáta Gelačáková, T: 950 143 273, E: renata.gelacakova@uradprace.cz (projektový manažer)

Poslední aktualizace: 24. 5. 2023