Informační a poradenské středisko (IPS)

IPS.JPG

Služby informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu a změnu povolání

Služby IPS jsou určeny:

 • žákům základních škol,
 • rodičovské veřejnosti,
 • studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ,
 • uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům.

IPS poskytuje aktuální informace o:

 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR,
 • studijních a učebních oborech,
 • podmínkách a průběhu přijímacího řízení,
 • nárocích a požadavcích na jednotlivé profese,
 • možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi,
 • situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR.

IPS klientům pomáhá:

 • při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru,
 • při vyhledávání školy ke zvolenému oboru z celorepublikové databáze,
 • při změně studia, při přestupu na jinou školu.

IPS má k dispozici:

 • celorepublikovou databázi škol,
 • počítačový program pro testování profesních zájmů,
 • krátké informativní videoklipy o jednotlivých povoláních,
 • popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích,
 • informační materiály o středních školách.

IPS realizuje:

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání,
 • samoobslužné testování profesních zájmů,
 • skupinové poradenské programy pro studenty středních škol zaměřené na problematiku vstupu na trh práce,
 • skupinové a individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, resp. veřejnost směřující na trh práce.


Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna.

Užitečné adresy:

Poslední aktualizace: 19. 9. 2023