Informace pro uchazeče o zaměstnání

Logo ESF

Název projektu:

Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Pro koho je projekt určen (tj. cílová skupina projektu) ?

Projekt je určen pro mladé lidi, kteří splňují tyto podmínky:

  • uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP ČR v Moravskoslezském kraji
  • věk do 29 let (včetně)
  • osoby, které postrádají pracovní zkušenosti, resp. jejichž pracovní zkušenosti (od ukončení přípravy na povolání, tj. od ukončení středoškolského nebo nižšího vzdělání) nejsou delší než 3 roky

Upozornění: Na aktivitu Odborná praxe popř. Práce na zkoušku může být zařazen účastník projektu, který je v evidenci ÚP ČR déle než 3 měsíce.

Jak je možné se zapojit do projektu?

V případě zájmu o vstup do projektu, kontaktujte přímo odborné pracovníky projektu (vstupy probíhají skupinovou formou v předem plánovaných termínech nebo je možné se domluvit s odbornými pracovníky projektu na možnosti individuálního vstupu do projektu). Kontaktujte nás!

Práce s klienty/účastníky projektu (odborní pracovníci projektu)

Kontaktní pracoviště

Adresa kontaktního pracoviště

Odborný pracovník

Telefon

E-mail

Ostrava

Pivovarská 84/1,

701 60 Moravská Ostrava

  950 143 365  
Bc. Jana Jedličková 950 143 359 jana.jedlickova@uradprace.cz

Opava

Bochenkova 2712/4,

  746 01 Opava 1

Bc. Jaroslava Šuráňová

950 142 450

778 704 980

jaroslava.suranova@uradprace.cz

Karviná

tř. Osvobození 1388/60a,

735 06 Karviná 6

Ing. Edita Konkolská

950 126 360

edita.konkolska@uradprace.cz

Nový Jičín

Msgr. Šrámka 1030/8,

741 01 Nový Jičín 1

Ing. Eliška Tylová

950 139 415

eliska.tylova@uradprace.cz  

Frýdek-Místek

Na Poříčí 3510,

738 01 Frýdek-Místek 1

Ing., Bc. Pavla Novotná

950 113 545

pavla.novotna@uradprace.cz

Bruntál

Květná 1457/64,

792 01 Bruntál 1

Bc. Jaroslava Šuráňová

950 142 450

778 704 980

jaroslava.suranova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 18. 1. 2023