Informace o projektu

Projekt se zaměřil na pomoc zaměstnancům, kteří byli ohroženi ztrátou zaměstnání nebo již byli ve výpovědní lhůtě, čímž byli výrazně ohrožení nezaměstnaností. Do projektu vstupovali účastníci v době, kdy ještě byli zaměstnaní, obdrželi výpověď od zaměstnavatele z organizačních důvodů nebo v rámci hromadného propouštění. Projekt byl také určený zaměstnancům, kterým zaměstnavatel nevyplácel mzdu a kteří z tohoto důvodu okamžitě zrušili pracovní poměr.

 

Přidanou hodnotou projektu byla právě skutečnost, že propouštění zaměstnanci začínali pracovat na svém dalším pracovním uplatnění ještě v době jejich zaměstnání, kdy byli zvyklí pracovat, neztratili pracovní návyky a byli motivovaní k rychlému nalezení nového zaměstnání.

 

V rámci realizace projektu meli tito lidé jedinečnou příležitost rychlé reintegrace na trhu práce. Osoby podpořené v rámci projektu prošly uceleným mixem aktivit, které jim pomohly usnadňovat orientaci na trhu práce a rychlé nalezení vhodného pracovního uplatnění.

 

Realizátor projektu – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa
Projektová manažerka realizátora – Bc. Marcela Ottová, tel. 950 108 430
Poradkyně pro účastníky projektu – Ing. Hana Václavíková, tel. 950 108 439
Odborná pracovnice pro trh práce a pracovní místa – Jitka Kostínková, tel. 950 108 438

 

Dodavatel komplexních služeb projektu – Grafton Recruitment s.r.o.
Projektová manažerka dodavatele – Mgr. Hana Vodičková
Kontaktní poradenské pracoviště dodavatele – Česká Lípa, Havlíčkova 443 (budova Domova mládeže)

Realizace projektu byla ukončena 30.6.2012

Informační souhrnná božura o realizaci projektu (3.91 MB)