Historie aktualit

Průběžné informace k 1. 4. 2023

 • Od počátku realizace projektu do 31. 3. 2023 vstoupilo do projektu celkem 1 565 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce března celkem 7 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 913 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 392 uchazečů o zaměstnání. Dalších 674 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 54 osob.

Průběžné informace k 1. 2. 2023

 • Od počátku realizace projektu do 31. 1. 2023 vstoupilo do projektu celkem 1 550 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce září celkem 9 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využili 3 účastníci projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 900 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 392 uchazečů o zaměstnání. Dalších 653 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 52 osob.

Průběžné informace k 1. 1. 2023

 • Od počátku realizace projektu do 31. 12. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 541 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce září celkem 23 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 6 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 897 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 392 uchazečů o zaměstnání. Dalších 643 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 51 osob.

Průběžné informace k 1. 12. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 30. 11. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 518 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce září celkem 25 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 15 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 891 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 389 uchazečů o zaměstnání. Dalších 639 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 50 osob.

Průběžné informace k 1. 11. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 10. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 493 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce září celkem 37 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 12 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 876 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 384 uchazečů o zaměstnání. Dalších 626 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 49 osob.

Průběžné informace k 1. 10. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 30. 9. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 456 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce září celkem 11 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 6 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 864 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 384 uchazečů o zaměstnání. Dalších 614 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 49 osob.

Průběžné informace k 1. 9. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 8. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 445 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce srpna celkem 20 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 13 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 858 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 377 uchazečů o zaměstnání. Dalších 595 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 49 osob.

Průběžné informace k 1. 8. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 7. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 425 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce července celkem 13 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 9 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 845 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 374 uchazečů o zaměstnání. Dalších 593 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 49 osob.

Průběžné informace k 1. 7. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 30. 6. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 412 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce dubna celkem 23 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 17 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 836 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 370 uchazečů o zaměstnání. Dalších 591 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 48 osob.

Průběžné informace k 1. 6. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 5. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 389 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce května celkem 26 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 6 nových účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 819 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 363 uchazečů o zaměstnání. Dalších 589 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 48 osob.

Průběžné informace k 1. 5. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 30. 4. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 363 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce dubna celkem 6 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 813 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 359 uchazečů o zaměstnání. Dalších 565 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 47 osob.

Průběžné informace k 1. 4. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 3. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 357 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce března celkem 16 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 806 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 359 uchazečů o zaměstnání. Dalších 554 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 47 osob.

Průběžné informace k 1. 3. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 28. 2. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 341 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce únor celkem 16 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 799 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 359 uchazečů o zaměstnání. Dalších 531 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 47 osob.

Průběžné informace k 1. 2. 2022

 • Z důvodu přijatých protipandemických opatření neprobíhaly v uplynulém období informační vstupní setkání skupinovou formou, ale pouze přímým oslovováním vhodných uchazečů o zaměstnání, případně osobní schůzkou se zájemci o projekt.
 • Od počátku realizace projektu do 31. 1. 2022 vstoupilo do projektu celkem 1 325 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce prosince celkem 9 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 9 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 792 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo od začátku realizace projektu umístěno již 359 uchazečů o zaměstnání. Dalších 527 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 47 osob.

Průběžné informace k 1. 1. 2022

 • Od počátku realizace projektu do 31. 12. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 316 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce prosince celkem 23 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 783 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěny 4 osoby, od začátku realizace projektu již 359 uchazečů o zaměstnání. Dalších 524 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 46 osob.

Průběžné informace k 1. 12. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 30. 11. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 293 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce října celkem 23 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 25 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 776 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěno 5 osob, od začátku realizace projektu již 355 uchazečů o zaměstnání. Dalších 516 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 46 osob.

Průběžné informace k 1. 11. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 31. 10. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 270 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce října celkem 31 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období využilo 8 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 751 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) byla v průběhu tohoto měsíce umístěna 1 osoba, od začátku realizace projektu již 350 uchazečů o zaměstnání. Dalších 501 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 45 osob.

Průběžné informace k 1. 10. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 30. 9. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 239 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce července celkem 31 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období probíhala zejména formou e-learningu a využilo je 11 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 743 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) byly v průběhu tohoto měsíce umístěny 3 osoby, od začátku realizace projektu již 350 uchazečů o zaměstnání. Dalších 494 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 44 osob.

Průběžné informace k 1. 9. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 31. 8. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 208 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce července celkem 5 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období probíhala zejména formou e-learningu a využilo je 11 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 732 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) byly v průběhu tohoto měsíce umístěny 3 osoby, od začátku realizace projektu již 347 uchazečů o zaměstnání. Dalších 483 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 44 osob.

Průběžné informace k 1. 8. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 31. 7. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 203 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce července celkem 17 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství dle možností distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací), v případě potřeby i osobní schůzkou s odborným pracovníkem. 
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 18 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 721 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) byly v průběhu tohoto měsíce umístěny 4 osoby, od začátku realizace projektu již 344 uchazečů o zaměstnání. Dalších 476 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 44 osob.

Průběžné informace k 1. 7. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 30. 6. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 186 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce května celkem 11 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací), v případě potřeby však bylo možné domluvit i osobní schůzku s odborným pracovníkem. 
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 703 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěno 6 osob, od začátku realizace projektu již 340 uchazečů o zaměstnání. Dalších 463 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 44 osob. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 1. 5. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 30. 4. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 155 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce únor celkem 15 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací). 
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 12 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 682 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěno 13 osob, od začátku realizace projektu již 327 uchazečů o zaměstnání. Dalších 452 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. V průběhu tohoto měsíce úspěšně ukončila rekvalifikační kurz jedna osoba, od začátku realizace projektu 43 osob. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 1. 4. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 31. 3. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 139 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce březen pak 14 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací).
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo jich 15 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 670 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěno 5 osob, od začátku realizace projektu již 314 uchazečů o zaměstnání.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 1. 3. 2021

 • Od počátku realizace projektu do 28. 2. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 125 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce únor celkem 17 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací). 
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 7 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 655 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu tohoto měsíce umístěno 6 osob, od začátku realizace projektu již 309 uchazečů o zaměstnání.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. V průběhu tohoto měsíce úspěšně ukončila rekvalifikační kurz jedna osoba, od začátku realizace projektu 43 osob. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 1. 2. 2021

 • Od počátku realizace projektu do února roku 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 108 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíců prosince a ledna celkem 20 osob.

 • V průběhu sledovaného období probíhala zejména individuální práce s klienty dle jejich specifických požadavků a potřeb. S ohledem na přijatá protipandemická opatření probíhalo individuální poradenství převážně distanční formou (telefonicky, e-mailem, online komunikací). 

 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. I tato školení v uvedeném období probíhala formou e-learningu a využilo je 37 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 648 osob.

 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) bylo v průběhu těchto měsíců umístěno 17 osob, od začátku realizace projektu již 303 uchazečů o zaměstnání. 

 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. V průběhu těchto měsíců úspěšně ukončila rekvalifikační kurz jedna osoba, od začátku realizace projektu 42 osob. Z důvodu přijatých protipandemických opatření jsou rekvalifikační kurzy v tomto období realizovány ve velmi omezené míře.

Průběžné informace k 30. 11. 2020

 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1088 uchazečů o zaměstnání.

 • V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc listopad 2020 vstoupilo celkem 9 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 10. 2020

 • Od počátku realizace projektu do října roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1079 uchazečů o zaměstnání.

 • V daném období (září) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec a Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc říjen 2020 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 9. 2020

 • Od počátku realizace projektu do září roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1064 uchazečů o zaměstnání.

 • V daném období (září) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec a Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.

 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.

 • Za měsíc září 2020 vstoupilo celkem 12 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 8. 2020

 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 1052 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (srpen) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce srpen 2020 vstoupilo celkem 72 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 7. 2020

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 980 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (červenec) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce červenec 2020 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 6. 2020

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 965 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (březen - červen) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíce březen - červen 2020 vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 29. 2. 2020

 • Od počátku realizace projektu do února roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 938 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (únor) proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc únor 2020 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 1. 2020

 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2020 vstoupilo do projektu celkem 928 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (leden) proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc leden 2020 vstoupilo celkem 25 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 12. 2019

 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 903 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc prosinec 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 11. 2019

 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 891 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc listopad 2019 vstoupilo celkem 21 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 10. 2019

 • Od počátku realizace projektu do října roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 870 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec i Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc říjen 2019 vstoupilo celkem 19 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 9. 2019

 • Od počátku realizace projektu do září roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 850 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc září 2019 vstoupilo celkem 15 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 8. 2019

 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 833 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na třech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa, Liberec). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc srpen 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 7. 2019

 • Od počátku realizace projektu do července roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 822 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu dvou pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Semily, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání..
 • Za měsíc červenec 2019 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 6. 2019

 • Od počátku realizace projektu do června roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 811 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc červen 2019 vstoupilo celkem 5 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 5. 2019

 • Od počátku realizace projektu do května roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 806 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc květen 2019 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 30. 4. 2019

 • Od počátku realizace projektu do dubna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 790 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na třech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci (Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou). V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc duben 2019 vstoupilo celkem 12 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Průběžné informace k 31. 3. 2019

 • Od počátku realizace projektu do března roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 778 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc březen 2019 vstoupilo celkem 26 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2019
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 752 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 12 uchazečů do zahraničí.
 • Za měsíc únor 2019 vstoupilo celkem 18 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2019
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2019 vstoupilo do projektu celkem 736 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. V daný měsíc probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou připraveny motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů do zahraničí.
 • Za měsíc leden 2019 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2018
 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 726 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Také probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Pro účastníky projektu jsou realizovány motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů.
 • Za měsíc prosinec 2018 vstoupilo celkem 10 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 11. 2018
 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 716 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr UoZ do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Výběry proběhly v Jablonci nad Nisou a České Lípě. Také probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Součástí projektu jsou motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, bylo celkem umístěno 11 uchazečů.
 • Za měsíc listopad 2018 vstoupilo celkem 18 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2018
 • Od počátku realizace projektu do října roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 698 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství. Součástí projektu jsou motivační aktivity, finanční gramotnost a školení pracovně-právního minima.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Ke konci měsíce proběhl na jednotlivých KoP a KrP seminář se zaměstnavateli.
 • Za měsíc říjen 2018 vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2018
 • Od počátku realizace projektu do září roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 677 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc září 2018 vstoupilo celkem 26 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2018
 • Od počátku realizace projektu do srpna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 644 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb (individuální poradenství).
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) byli umístěni 4 uchazeči o zaměstnání.
 • Za měsíc srpen 2018 vstoupilo celkem 8 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 7. 2018
 • Od počátku realizace projektu do července roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 636 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období proběhl výběr Uoz do projektu na pracovišti ÚP Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Liberci. V rámci projektu probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb (individuální poradenství).
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) byli umístěni 3 uchazeči o zaměstnání.
 • Za měsíc červenec 2018 vstoupilo celkem 7 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2018
 • Od počátku realizace projektu do června roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 630 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (červen 2018) proběhl výběr Uoz do projektu na pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Konkrétně výběry proběhly v Semilech, Jablonci nad Nisou a Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství s uchazeči, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Vybraní uchazeči jsou zařazeni k zaměstnavatelům na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo v případě zahraničního trhu, na Stáž v zahraničí. Do zahraničí bylo umístěno celkem 6 uchazečů z toho jeden v měsíci červnu. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci se zaměstnavateli. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 11 uchazečů o zaměstnání.
 • Za měsíc červen 2018 vstoupilo celkem 9 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2018
 • Od počátku realizace projektu do května roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 622 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (květen 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Konkrétně výběry proběhly v Semilech, Jablonci nad Nisou a Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství s uchazeči, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Vybraní uchazeči jsou zařazeni k zaměstnavatelům na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo v případě zahraničního trhu, na Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráce se zaměstnavateli.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 6 uchazečů o zaměstnání.
 • Za měsíc květen 2018 vstoupilo celkem 11 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 4. 2018
 • Od počátku realizace projektu do dubna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 611 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (duben 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 9 uchazečů o zaměstnání.
 • Individuální vstupní setkání v rámci aktivity Stáže v zahraničí, bude probíhat: LIBEREC dne 2. 5. 2018, JABLONEC NAD NISOU dne 9. 5. 2018, SEMILY dne 3. 5. 2018
 • Za měsíc duben 2018 vstoupilo celkem 21 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 3. 2018
 • Od počátku realizace projektu do března roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 588 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (březen 2018) probíhal výběr Uoz do projektu na všech pracovištích ÚP Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Dále probíhalo individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené, nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 6 uchazečů o zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáž v zahraničí probíhá na Krajské pobočce ÚP ČR v Liberci jazykový kurz v anglickém jazyce. Kurz je vhodný pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji a zároveň chtějí vycestovat za prací do zahraničí. Individuální vstupní setkání v rámci aktivity Stáže v zahraničí, bude probíhat: LIBEREC dne 2. 5. 2018, JABLONEC NAD NISOU dne 9. 5. 2018, SEMILY dne 3. 5. 2018
 • Za měsíc březen 2018 vstoupilo celkem 32 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2018
 • Od počátku realizace projektu do února roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 555 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období (únor 2018) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Na Odbornou praxi (SÚPM) bylo umístěno 10 uchazečů o zaměstnání.
 • V rámci aktivity Stáž v zahraničí probíhá na Krajské pobočce ÚP ČR v Liberci jazykový kurz v anglickém jazyce. Kurz je vhodný pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji a zároveň chtějí vycestovat za prací do zahraničí.
 • Za měsíc únor 2018 vstoupilo celkem 30 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2018
 • Od počátku realizace projektu do ledna roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 525 uchazečů o zaměstnání.
 • Individuální poradenství s UoZ probíhá průběžně. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, jsou i nadále zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na SÚPM – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 14 uchazečů o zaměstnání.
 • Aktivita Stáž v zahraničí byla prezentována, jako informativní, na besedě se studenty maturitních ročníků v okrese Česká Lípa.
 • Za měsíc leden 2018 vstoupilo celkem 40 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2017
 • Od počátku realizace projektu do prosince roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 482 uchazečů o zaměstnání. Se všemi účastníky projektu probíhá individuální pohovor, který mapuje jejich potřeby. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto školení získávají účastníci mimo jiné informace o trhu práce, formou praktického nácviku se připravují na pracovní pohovor a sestavují motivační dopis a životopis. UoZ se také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací, sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. Nedílnou součástí projektu jsou odborná školení, která se skládají z pracovního práva a finanční gramotnosti. Účastníci projektu získávají nové, nebo prohlubují své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí, byl v roce 2017 realizovaný jazykový kurz, který měl za cíl zdokonalit a připravit UoZ na práci v zahraničí. Tento kurz úspěšně absolvovali tři UoZ. Od počátku realizace projektu do 31. 12. 2017, byli umístěni dva UoZ na pracovní pozici do zahraničí (Švýcarsko, Německo).
 • Za měsíc prosinec vstoupilo celkem 27 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.
 
Průběžné informace k 30. 11. 2017
 • Od počátku realizace projektu do listopadu roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 451 uchazečů o zaměstnání. V listopadu roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto setkání se uchazeči učí jak vypracovat motivační dopis a životopis, které jsou stěžejními dokumenty při hledání pracovní pozice. UoZ se ale také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací a sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. V rámci odborných školení se věnují pracovnímu právu a finanční gramotnosti. I nadále probíhá umisťování UoZ do zaměstnání prostřednictvím Společensky účelného pracovního místa – vyhrazeného.
 • V rámci aktivity Stáže v zahraničí je realizovaný jazykový kurz a aktivně se spolupracuje s UoZ, kteří mají zájem o práci v zahraničí.
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu a aktivity Stáže v zahraničí na akci International Day 2017.
 • Za měsíc říjen vstoupilo 35 osob do projektu.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2017
 • Od počátku realizace projektu do října roku 2017 vstoupilo do projektu celkem 416 uchazečů o zaměstnání. V říjnu roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Pod vedením odborných pracovníků probíhají motivační aktivity a odborná školení. V rámci těchto setkání se uchazeči učí jak vypracovat motivační dopis a životopis, které jsou stěžejními dokumenty při hledání pracovní pozice. UoZ se ale také učí zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách, i samostatně, pracují s vlastní motivací a sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. V rámci odborných školení se věnují pracovnímu právu a finanční gramotnosti. I nadále probíhá umisťování UoZ do zaměstnání prostřednictvím Společensky účelného pracovního místa – vyhrazeného.
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu na veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2017.
 • Za měsíc říjen vstoupilo 16 osob do projektu.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2017
 • V září roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. Prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uchazeči získávají nové, nebo prohlubují své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese. Tyto znalosti získávají v jednotlivých aktivitách - individuální poradenství, motivační aktivity, finanční gramotnost a pracovně právní minimum. Odborní pracovníci projektu pomáhají uchazečům s vyhledáváním pracovních míst, s tvorbou správně strukturovaných životopisů i s praktickou přípravou na pracovní pohovory. V rámci odborných školení se UoZ zdokonalují ve vnímání finanční sféry a získávají ucelený přehled o jejich právech a povinnostech na trhu práce. Uchazeči o zaměstnání se aktivně účastní pracovních pohovorů, kdy jsou převážně úspěšní a získávají pracovní smlouvu u daného zaměstnavatele. Zaměstnavatel může využít příspěvek na mzdové náklady na daného UoZ (Společensky účelné pracovní místo).
 • V daném měsíci proběhla prezentace projektu na Veletrhu dotačních příležitostí v Liberci. Zaměstnavatelé získali potřebné informace s návazností na vzájemnou spolupráci.
 • Za měsíc září nám do projektu vstoupilo 18 osob.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2017
 • V srpnu roku 2017 proběhl na dvou pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. S UoZ proběhlo důležité individuální poradenství, které mapuje nejen potřeby uchazeče. Nedílnou součástí projektu jsou motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Zaměstnavatelé mají (na UoZ) možnost využít nabídky Krátkodobé pracovní příležitosti („Práce na zkoušku“), Společensky účelného pracovníjo místa – vyhrazené. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Za měsíc srpen nám do projektu vstoupilo 16 osob.
 
Průběžné informace k 31. 7. 2017
 • V červenci roku 2017 proběhl na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci výběr účastníků do projektu. S UoZ proběhlo důležité individuální poradenství, které mapuje nejen potřeby uchazeče. Nedílnou součástí projektu jsou motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli aktivně spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Uchazečům o zaměstnání je nabízena Krátkodobá pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Za měsíc červenec nám do projektu vstoupilo 15 osob.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2017
 • V daném období (červen 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. Vybraní uchazeči jsou zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost („Práce na zkoušku“), Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů. Dále jsou UoZ nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem do zaměstnání.
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“.
 • Za měsíc červen nám do projektu vstoupilo 20 osob.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2017
 • V daném období (květen 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. S vhodnými UoZ a zaměstnavateli jsou uzavírány dohody v rámci SÚPM – vyhrazené. V menší míře (dle vhodnosti) jsou spolu s dohodou SÚPM uzavírány dohody na mentora a také nabízíme „Práci na zkoušku“. V rámci projektu jsou nabízeny rekvalifikační kurzy (za měsíc květen - 2 UoZ dokončili), které zvyšují kvalifikaci UoZ před nástupem do zaměstnání.
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“.
 • Za měsíc květen nám do projektu vstoupilo 14 osob.
 
Průběžné informace k 30. 4. 2017
 • V daném období (duben 2017) probíhal výběr účastníků do projektu, individuální poradenství, motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Se zaměstnavateli spolupracujeme na zprostředkování výběrového řízení pro UoZ. S vhodnými UoZ a zaměstnavateli jsou uzavírány dohody v rámci SÚPM – vyhrazené. V menší míře (dle vhodnosti) jsou spolu s dohodou SÚPM uzavírány dohody na mentora. V rámci projektu jsou nabízeny rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci UoZ před nástupem do zaměstnání..
 • Pro účastníky projektu „Záruky pro mladé v Libereckém kraji“, je nabízena aktivita „Stáže v zahraničí“ (více informací ZDE (321.65 kB)).
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc duben 26 osob.
 
Průběžné informace k 31. 3. 2017
 • V měsíci březnu probíhal pravidelný nábor uchazečů, na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kurzy motivačních aktivit a odborného školení, proběhly ve všech okresech, mimo pracoviště v Semilech. Individuální poradenství s UoZ probíhá průběžně. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, jsou i nadále zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na SÚPM – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 15 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc březen 52 osob.
 
Průběžné informace k 28. 2. 2017
 • V únoru probíhaly veškeré aktivity projektu spolu s pravidelným náborem uchazečů, na všech pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kromě kontaktního pracoviště v Semilech proběhly ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, byla zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 20 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc únor 34 osob.
 
Průběžné informace k 31. 1. 2017
 • V lednu roku 2017 probíhal pravidelný nábor uchazečů na pracovištích Úřadu práce ČR, v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Účastníci v projektu získávají a prohlubují si své dosavadní znalosti a dovednosti pro výkon budoucí profese. Tyto znalosti si upevňují v jednotlivých činnostech - individuálního poradenství, motivačních aktivit, finanční gramotnosti a pracovně právního minima. V rámci odborných školení se jedinci zdokonalují ve vnímání finanční sféry a získávají ucelený přehled o právech a povinnostech. Prostřednictvím odborných pracovníků projektu, byla zprostředkována výběrová řízení u vhodných zaměstnavatelů v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 7 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc leden 37 osob.
 
Průběžné informace k 31. 12. 2016
 • V měsíci prosinci probíhal pravidelný nábor uchazečů na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Na všech pobočkách proběhly kurzy motivačních aktivit. Odborná školení proběhla pouze v Liberci a v České Lípě absolvovali uchazeči školení Finanční gramotnosti. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pracovní pohovory uchazečů u zaměstnavatelů na dotovaná pracovní místa v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 10 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc prosinec 30 osob.
 
> Průběžné informace k 30. 11. 2016
 • V měsíci listopadu probíhal pravidelný nábor uchazečů na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci. Kromě kontaktního pracoviště v Semilech proběhly ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pracovní pohovory uchazečů u zaměstnavatelů na dotovaná pracovní místa v rámci umístění na Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená. Na Odbornou praxi bylo umístěno 7 uchazečů o zaměstnání.
 • Do projektu celkově vstoupilo za měsíc listopad 22 osob.
 
Průběžné informace k 31. 10. 2016
 • V měsíci říjnu proběhl nábor uchazečů ve všech okresech kromě okresu Semily. V průběhu měsíce probíhaly pohovory uchazečů pro umístění na SÚPM a docházelo ke zpracování žádostí o tento příspěvek. Dále došlo k prezentaci projektu na veletrhu vzdělávání EDUCA a na Burze pracovních příležitostí AMOS.
 • Do projektu celkově vstoupilo 109 osob.
 
Průběžné informace k 30. 9. 2016
 • V měsíci září proběhl nábor uchazečů v okrese Česká Lípa a Liberec. Vyjma okresu Jablonec nad Nisou proběhli ve všech okresech kurzy motivačních aktivit a odborných školení. V průběhu měsíce i nadále probíhaly pohovory uchazečů u zaměstnavatelů k umístění na SÚPM. V okrese Liberec byli umístěni další uchazeči na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 80 osob, z nichž 18 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 2 žádosti o SÚPM, obě v okrese Liberec.
 
Průběžné informace k 31. 8. 2016
 • V srpnu proběhl nábor uchazečů v okrese Jablonec nad Nisou. V tomto okrese se i uskutečnily motivační aktivity a odborná školení. I nadále probíhaly pohovory uchazečů pro umístění na SÚPM. V okrese Česká Lípa byli umístěni další uchazeči na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 65 osob, z nichž 7 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 4 žádosti o SÚPM.
 
Průběžné informace k 29. 7. 2016
 • V červenci i nadále probíhaly veškeré aktivity projektu. V tomto měsíci proběhly motivační aktivity a odborná školení v okresech Česká Lípa a Liberec. V obou okresech byly také schváleny první dohody k umístění uchazečů na odbornou praxi.
 • Do projektu celkově vstoupilo 52 osob, z nichž 8 zahájilo tento měsíc motivační kurz. V rámci Odborných praxí byly schváleny celkem 2 žádosti o SÚPM.
 
Průběžné informace k 30. 6. 2016
 • V červnu byl přijat koordinátor aktivit pro Liberecký kraj a odborný pracovník pro okres Jablonec nad Nisou. I nadále probíhal výběr uchazečů do projektu a individuální poradenství. Současně probíhaly i motivační aktivity a odborná školení. Tyto kurzy byly realizovány v okrese Česká Lípa a nově i v okresech Liberec a Semily. V okrese Česká Lípa proběhly první pohovory uchazečů pro umístění na odbornou praxi (SÚPM).
 • Do projektu celkově vstoupilo 41 osob, z nichž 17 zahájilo tento měsíc motivační kurz.
 
Průběžné informace k 31. 5. 2016
 • V květnu byl již nábor účastníků v plném proudu. Plně probíhala individuální poradenství a to v okresech Liberec a Česká Lípa. Dále se uskutečnily první kurzy motivačních aktivit a odborných školení. Tyto kurzy proběhly v okrese Česká Lípa.
 • Do projektu celkově vstoupilo 28 osob, z nichž 7 zahájilo tento měsíc motivační kurz.
 
Průběžné informace k 29. 4. 2016
 • V dubnu započal nábor uchazečů do projektu. Současně došlo k zahájení příjmu Nabídek pracovních míst od zaměstnavatelů, kteří mají zájem tyto uchazeče zaměstnat.
 • Do projektu vstoupilo 7 osob.

Poslední aktualizace: 7. 8. 2023