European Solidarity Corps

European Solidarity Corps - Evropský sbor solidarity

Co je Evropský sbor solidarity?

Jde o iniciativu EU, která mladým lidem umožňuje věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

Do Evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci Evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

Poté co se do Evropského sboru solidarity zaregistrujete, můžete být vybráni k účasti na různých projektech. Můžete například pomáhat při odvracení přírodní katastrofy nebo při odstraňování jejích následků, poskytovat pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl či v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Projekty podporované v rámci Evropského sboru solidarity trvají od 2 do 12 měsíců. Projekty se zpravidla realizují na území Evropské unie.


Chcete si účast v evropském sboru solidarity vyzkoušet?

Pokud vás tato iniciativa oslovila a máte zájem pomáhat ostatním, můžete se do Evropského sboru solidarity přihlásit již dnes!

Informace o tom, jak se do programu zapojit naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci „JAK SE MOHU ZAPOJIT“ :  https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/

Další informace lze získat též na stránkách Evropského portálu pro mládež: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs

Poslední aktualizace: 3. 3. 2020