Služba EURES v zemích Evropské unie, v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) se po připojení země k EU (2004) stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (z angl. EURopean Employment Services = Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále členské země EHP Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko.

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Stěžejním informačním zdrojem sítě EURES je Evropský portál pracovní mobility spravovaný Evropskou komisí.

Zde je k dispozici především obsáhlá databáze volných pracovních míst v členských státech sítě EURES. V zájmu nalezení co největšího počtu odpovídajících pozic je užitečné zadávat jako vstupní požadavek pro vyhledávání požadovanou profesi a požadovanou zemi. Nabídky vhodné pro uchazeče ze zahraničí jsou označené vlajkou EU, tyto pozice lze přímo vyhledávat zakliknutím požadavku "S vlaječkou sítě EURES" na levé liště.

Zájemci si na tomto portále mohou vytvořit účet uchazeče o zaměstnání a vložit svůj profesní životopis do on-line databáze životopisů, která je přístupná zaměstnavatelům z různých evropských zemí registrovaným na portále EURES.

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v členských státech sítě EURES. Uvádí se zde základní informace spojené s životními a pracovními podmínkami v dané zemi (administrativní procedury, systém sociálního zabezpečení, daňová problematika, pracovní smlouvy, obvyklé způsoby hledání zaměstnání, atd.). V rámci odkazů na jednotlivé země jsou zde k dispozici informace o místním trhu práce až do úrovně jednotlivých regionů, včetně seznamů nejvíce a nejméně žádaných profesí. Tyto informace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a úředním jazyku dané země.

 

Služba EURES v České republice

V každém členském státě je osobní poskytování služby EURES zajištěno především prostřednictvím EURES poradců. Ti jsou v ČR metodicky řízeni Národní koordinační kanceláří, která sídlí na Generálním ředitelství ÚP ČR. EURES poradci jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni poskytnout informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi sítě EURES. Ve složitějších případech mohou zajistit informace z dalších tuzemských a zahraničních zdrojů, případně předat kontakt na další kompetentní instituce.

EURES poradci působí na krajských pobočkách ÚP ČR a na Kontaktních pracovištích ÚP ČR v Kladně, Chebu, Třebíči, Náchodě a Znojmě. Na ostatních pobočkách ÚP ČR lze obdržet základní informace o nabídce sítě EURES. Na kontaktních pracovištích ÚP ČR, kde nesídlí EURES poradci, působí kontaktní osoby EURES, které jsou schopny sdělit základní informace o síti EURES, poskytnout informační materiály, seznámit s databázemi národního a evropského portálu EURES a případně předat kontakt na EURES poradce vážným zájemcům o práci v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarska.

Aktuální seznam EURES poradců a kontaktních osob na ÚP ČR naleznete na stránce Seznam EURES poradců. Osobní schůzku s EURES poradcem nebo kontaktní osobou si domluvte předem telefonicky nebo e-mailem. EURES poradci vykonávají také řadu dalších činností mimo kancelář a předchozí domluva tak snižuje riziko, že EURES poradce nebude zrovna přítomen na pracovišti.

V období 1. 1. – 30. 11. 2015 byly služby sítě EURES v ČR spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím projektu "Evropské služby zaměstnanosti ČR" (registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00026).

V období 1. 2. 2016 – 30. 6. 2023 jsou služby sítě EURES v ČR spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím projektu „Evropské služby zaměstnanosti ČR II“ (registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054). Evaluace projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) je k dispozici zde: 

V období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2027 jsou služby sítě EURES v ČR spolufinancovány z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím projektu CZ.03.01.04/00/22_002/0000170 EURES+3Z Up!

Poslední aktualizace: 28. 3. 2024