Efektivní práce služeb zaměstnanosti v podmínkách ekonomické recese

Představení projektu

CZ.1.04/5.1.00/81.00006

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je ustavení funkční tematické sítě, v jejímž rámci bude periodicky docházet k výměně informací, dat a know-how mezi ÚP ČR, krajskou pobočkou v Brně a jeho zahraničními partnery.

Hlavní cíle projektu jsou následující:

  1. Vybudování společné databáze soustřeďující základní informace o pracovních trzích v jednotlivých do projektu zapojených zemí a její pravidelná aktualizace.
  2. Zpracování analýzy o stavu a vývoji na trzích práce v těchto zemích v období po nástupu hospodářské recese, a to za použití dat nově vytvořené společné databáze.
  3. Uspořádání pěti odborných workshopů na předem stanovené téma.
  4. Uspořádání závěrečné mezinárodní konference za účasti vrcholných představitelů veřejných správ zaměstnanosti z jednotlivých partnerských zemí.
  5. Vytvoření příručky dobré praxe.

Pro realizaci projektu byla vytvořena tematická síť mezi důležitými institucemi z pěti zemí Evropské unie (Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Chorvatsko). V ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku to jsou úřady práce, Rakousko zastupují renomované vzdělávací instituce, dlouhodobě vyvíjející činnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Sdílením zkušeností, výměnou informací a přenosem know-how mezi jednotlivými zahraničními partnery, dojde k vytvoření inovace, tedy souboru nových postupů, metod a nástrojů, a následně k aplikaci tohoto souboru metod do stávajícího zavedeného systému péče o lidské zdroje. Cílem tematické sítě je tedy zaměřit se v partnerských zemích na již existující a v praxi úspěšně využívané nástroje účelného formování trhu práce, na jejich vyhodnocení, porovnání a přenos. Při realizaci projektu bude řešeno 5 základních témat.  Ke každému z nich bude připraven odborný mezinárodní workshop, z něhož bude vydán sborník v anglickém a českém jazyce.