Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových VarechDORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Chebu dne 14.10.2020
Jana Stojanovová
Luční 615
Nové Město
506 01 Jičín 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan/paní Jana Stojanovová, nar. 04.02.1944, bytem Luční 615, Nové Město, 506 01 Jičín 1, si může převzít výzvu č. j. 16086/2020/MLA, ze dne 25.9.2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Mariánské Lázně, Hlaní 661/140, 353 01 Mariánské Lázně 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu uvedenou úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Michal Vrzala, DiS.
Zástupce vedoucího kontaktního pracoviště


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14.10.2020Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .