Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: 1534-16-MO
Č. jedn.: 1534-16-MO
Vyřizuje: Jitka Bukovská
Datum: 14. 10. 2020
Věra Ridajová
Ervěnická 1046
431 11  Jirkov
Datum narození: 1. 10. 1997

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 209, je uložena písemnost č. j. 235916/20/CV ze dne 23. 9. 2020 pro fyzickou osobu Věra Ridajová, nar. dne 1. 10. 1997, Ervěnická 1046, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Jitka Bukovská
Odborný referent/Vrchní referent

Vyvěšeno dne: 14. 10. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Jitka Bukovská