OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Hořovicích dne 14. září 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami oznamuje, že paní Iveta Kováčová, Masarykova 1428/30b, 268 01 Hořovice, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob č. j. 88871/20/BE ze dne 14. září 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Hořovice, Pražská 4/7, 268 01 Hořovice, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Alena Vokáčová
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. září 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .