Dobrá práce v Jihočeském kraji

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00001

Částka: 47 088 930,- Kč

Doba realizace projektu: 17. prosinec 2008 až 31. březen 2011

Popis projektu

Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji (dále jen projekt) volně navazuje na projekty žadatele z uplynulého programovacího období - Najdi si práci, Návrat do práce a Příprava na práci. Řeší rozvoj klíčových kompetencí osob cílové skupiny, díky kterému je bude možné připravit pro trh práce (TP). Cílová skupina je složena z uchazečů o zaměstnání s evidencí delší než 6 měsíců, s opakovanými kratšími evidencemi a zájemců o zaměstnání v evidenci ÚP ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Zvýšená pozornost je věnována zapojení osob ve věku 50 let a více, adaptaci a začlenění do TP osob do 25 let a osob vracejících se na TP po MD a RD a osob s lehčími typy zdravotních omezení. V průběhu realizace bude do projektu zapojeno minimálně 610 osob. Projekt se zaměří na měkké dovednosti a kompetence pro efektivní hledání zaměstnání a komunikaci, velmi důležité pro tuto cílovou skupinu. Jedná se o vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které nejsou měřitelné diplomem, výučním listem, nebo vysvědčením. Zvládnutí těchto měkkých dovedností bude klíčové při hledání dobré práce. Vhodné typy diagnostiky nasměrují účastníky k reálné volbě rekvalifikací. Jejich široké spektrum a způsob realizace navíc umožní pružné reagování na momentální možnosti účastníků. Projekt přinese řadu příspěvků směřovaných k zaměstnání účastníků a další příspěvky, které všem usnadní dostupnost jeho aktivit. Bude podpořen vznik 6 nových pracovních míst a umístění 50 osob na pro ně vyhrazená místa. Komplexní programy a aktivity projektu jsou v podstatě složené do šesti částí: naplánování prvních kroků = Vstupní modul, učení, trénink, a doplnění plánu = Základní program, posílení kvalifikace = oba programy s rekvalifikačními kurzy, pomoc využít příležitost a získané schopnosti = Poradenský program, odstraňování překážek pro rovné šance = Doprovodný program. Dostupnost aktivit bude zajištěna z části na zapojených ÚP a z části ve střediscích dodavatele, jejichž působnost bude v rámci všech okresů. Aktivity budou probíhat ve více cyklech ve všech zapojených okresech.

Součástí projektu je nadlimitní veřejná zakázka na služby vyhlášená podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto realizuje firma Employment Service, a.s.

Cíle projektu

Ověřením účinnosti a efektivnosti v projektu navržených způsobů řešení dlouhodobé, nebo opakované nezaměstnanosti jednotlivců z cílové skupiny posílit prevenci těchto jevů. Využít pracovní potenciál cílové skupiny a ten podpořit a zvýšit za použití stávajících a také inovovaných nástrojů, které vycházejí ze základních nástrojů APZ a zcela nových prvků a postupů. Toto ověřit v komplexních programech připravených pro tento projekt. Využít připravených nástrojů doprovodného programu pro motivaci účastníků a pro jejich účelovou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností osob z cílové skupiny přispět k uspokojování poptávky TP po zaměstnancích. Prohloubení sounáležitosti a spolupráce všech zapojených ÚP.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nepředpokládá využití mezinárodní spolupráce.

Partneři

Nejsou formální partneři projektu ve smyslu předložení projektové žádosti. Na realizaci se však podílejí zapojené Úřady práce v Jihočeském kraji. V případě tohoto projektu je do jeho realizace zapojeno všech sedm okresů - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Realizátor projektu

  • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
  • IČ: 72496991
  • Ulice: Klavíkova 7
  • Město: České Budějovice
  • PSČ: 370 04

Kontaktní osoby:

Více informací o realizovaných aktivitách projektu a kontakt na dodavatele získáte na www.dobraprace.net.

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022