DESATERO PRO KLIENTY ÚŘADU PRÁCE ČR

 

Leták ke stažení ZDE (555,33 kB)

 

Vážení klienti,
přinášíme Vám “Desatero“ které Vám usnadní komunikaci s Úřadem práce ČR v agendě nepojistných sociálních dávek (NSD).

 

1. Kde lze získat informace ohledně nepojistných sociálních dávek?

Obecné informace (nejen) k nepojistným sociálním dávkám Vám poskytnou operátoři Call centra Úřadu práce ČR na bezplatné telefonní lince + 420 800 77 99 00, nebo na emailu callcentrum@uradprace.cz, případně rodicak@uradprace.cz.

Dále jsou informace k dispozici na www.uradprace.cz, případně na www.mpsv.cz. V případě konkrétních dotazů se pak můžete obracet na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Kontakty jsou k dispozici na: www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky. Stačí zvolit kraj a následně město.

 

2. Kde najít a jak správně vyplnit žádost o nepojistnou sociální dávku?

Přehledný seznam žádostí a návod, jak je správně vyplnit, naleznete na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/web/cz/formulare). Další praktické informace najdete i v sekci Praktické rady, informační letáky: (www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky).

 

3. Jak lze předejít ztrátě času při čekání na vyřízení žádosti na Úřadu práce ČR?

Úřad práce ČR upřednostňuje elektronickou komunikaci. V praxi to znamená, že můžete podávat žádosti o některou z nepojistných sociálních dávek a další přílohy prostřednictvím datové schránky (její zřízení je zdarma), e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, poštou či na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Pokud už musíte na úřad osobně, využijte možnosti objednání na určitý termín. U většiny kontaktních pracovišť je možné učinit tak online. Případně si můžete schůzku domluvit telefonicky či emailem. Kontakty jsou k dispozici na: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

 

4. Jak lze předejít konfliktním situacím?

Prosím respektujte ostatní klienty, kteří jsou v čekárně či jsou odbavováni konkrétním zaměstnancem Úřadu práce ČR. Zaměstnanci Úřadu práce ČR nemohou předjímat dobu jednání s konkrétním klientem (s ohledem na specifické sociální a životní situace), proto je nutno počítat s možným prodloužením čekací doby.

 

5. Je zaměstnanec Úřadu práce ČR povinen žádosti o nepojistnou sociální dávku převzít?

Ano, každý zaměstnanec Úřadu práce ČR je povinen převzít žádost o nepojistnou sociální dávku. Žádost můžete podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, nebo opatřenou vlastnoručním podpisem zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky či e-mailovou cestou s elektronickým podpisem. V případě neúplné žádosti budete vyzván/a k doplnění potřebných dokumentů a informací zaměstnancem Úřadu práce ČR.

 

6. Je možnost předjímat, že nárok na dávku nevznikne?

Zaměstnanci Úřadu práce ČR jsou povinni převzít jakoukoli žádost o nepojistnou sociální dávku. To, zda nárok na nepojistnou sociální dávku vznikne či nevznikne, lze s určitostí říci až po dokončení správního řízení. Podáním žádosti zahájí Úřad práce ČR správní řízení. Výsledek správního řízení však před jeho dokončením předjímat nelze. Při osobním jednání Vám zaměstnanec poskytne základní poradenství a je pouze na Vás, zda žádost podáte. Podat vyplněnou žádost je právem každého klienta Úřadu práce ČR.

 

7. Kde lze zjistit stav řízení podané žádosti o nepojistnou sociální dávku?

Informaci o stavu řízení podané žádosti o nepojistnou sociální dávku lze zjistit na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.Vzhledem k ochraně Vašich osobních údajů je možné zjistit informaci o stavu řízení podané žádosti o nepojistnou sociální dávku pouze na základě osobní návštěvy příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR u konkrétního zaměstnance, který Vaši žádost vyřizuje. Kontakty na jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici na: www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

 

8. Jaké povinnosti má klient/ka Úřadu práce ČR v pozici příjemce některé z nepojistných sociálních dávek?

Klient/ka Úřadu práce ČR je povinen/povinna (písemně) sdělovat ÚP ČR všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na trvání nároku na nepojistnou sociální dávku a její výši, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takových skutečnostech dozví. Současně je povinen/povinna na výzvu Úřadu práce ČR splnit ve stanovené lhůtě povinnosti v ní uložené.

 

9. Jakých opravných prostředků lze využít, pokud klient/ka není spokojen/a s výsledkem správního řízení o žádosti o nepojistnou sociální dávku z úrovně Úřadu práce ČR?

Proti Oznámení nebo Rozhodnutí můžete podat námitku či odvolání. Námitka nebo odvolání se podává u příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, které takové Oznámení nebo Rozhodnutí vydalo, a to ve lhůtě uvedené v Oznámení nebo Rozhodnutí. Odvolání proti Rozhodnutí posuzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (ale i to se podává prostřednictvím Úřadu práce ČR).

 

10. Jakých opravných prostředků lze využít, pokud klient/ka není spokojen/a s výsledkem správního řízení z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR?

Proti Rozhodnutí o odvolání lze podat mimořádný opravný prostředek (žalobu, žádost o přezkum rozhodnutí). Přezkumné řízení je možné zahájit nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu je možné podat do 2 měsíců ode dne doručení příslušného rozhodnutí, a to u krajského/městského soudu, dle místa trvalého pobytu žalobce.

 

Uvedená pravidla mohou být upravena, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.uradprace.cz a www.mpsv.cz.