Dánsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://eures.europa.eu/index_cs pro vyhledání klikněte zde
 

Portál pro zájemce o práci v Dánsku - volná místa, možnost vytvoření vlastního profilu zájemcem o práci na www.workindenmark.dk

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Dánsku od 1. 5. 2009 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání dánských občanů.

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://eures.europa.eu/index_cs 

 

Zájemci o práci v Dánsku mohou využít portál služby Workindenmark Find job vacancies in Denmark (workindenmark.dk)

Využít můžete i e-learningový kurz k přípravě na pohovor nebo k vytvoření žádosti o práci (CV), včetně motivačního dopisu https://www.workindenmark.dk/job-search-in-denmark/e-learning-tutorials-and-webinars/

Přípravě na interview věnujte pozornost, seznamte se kulturou práce v Dánsku, buďte připraveni na telefonický kontakt se zaměstnavatelem. Můžete využít i LinkedIn.
 

Databází volných míst disponuje i dánský portál služeb zaměstnanosti Jobnet http://www.jobnet.dk/ Kontakty na jednotlivé úřady práce – Job centre najdete zde

 

Další komerční portály s volnými místy

https://www.jobted.dk
http://jobindex.dk/

http://www.stepstone.dk/

https://simplyjob.com/

Práce v oblasti IT
http://www.it-jobbank.dk/
Práce v oblasti zdravotnictví a farmacie
http://www.dadl.dk/
Práce pro techniky
http://www.jobfinder.dk/

 

Tisk
Většina novin má speciální přílohu - práce
Jyllandsposten
http://www.jp.dk/
Berlingske tidende
http://www.berlingske.dk/

Jazykové kurzy
Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec Vám může pomoci s nabídkou jazykových kurzů dánštiny. Modulové kurzy poskytují veřejné i soukromé jazykové školy. Některé jsou pro držitele CPR čísla zdarma, některé moduly jsou zpoplatněny – více o výuce dánštiny https://lifeindenmark.borger.dk/leisure-and-networking/Danish-language-training 
 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat v Dánsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

 

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Dánsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Dánska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Dánska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Dánsku:https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

Pokud je profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce (např. pro práci s nebezpečnými materiály, stavebními stroji, pro zdravotnické profese...) https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/regulated-professions

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Dánsku jsou dostupné zde: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/

 

Na stránkách dánského Ministerstva pro vyšší vzdělání a vědu můžete využít průvodce uznáváním zahraničního vzdělání https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide

Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, uznání zahraničního vzdělání (assessment) pro Vás může být užitečné. Usnadní dánskému zaměstnavateli pochopit Vaše zahraniční vzdělání/profesní kvalifikaci a porovnat, jak koresponduje se vzděláním a kvalifikací v Dánsku.
 

3. Registrace k pobytu:

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může v Dánsku legálně pobývat na základě pravidel EU o volném pohybu osob a služeb. Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce pro pobyt delší jak 6 měsíců, budete potřebovat EU pobytový dokument - EU residence certificate. Měli byste kontaktovat dánskou imigrační službu SIRI.

Pro konkrétní situaci – účel Vašeho pobytu - najdete odpověď v rozcestníku portálu New to Denmark https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání:

Pobytovou agendu má v gesci The Danish Agency for International Recruitment and Integration SIRI https://www.nyidanmark.dk/

Čeští občané, pokud chtějí v Dánsku pracovat, musejí osobně požádat o povolení k pobytu – EU pobytový dokument (EU residence certificate), a to do 3 měsíců po příjezdu do země (do 6 měsíců, pokud hledají práci).

O EU pobytový dokument můžete žádat přímo SIRI https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen - EU residence as a worker

nebo

můžete kontaktovat některé z center služby International Citizen Service (ICS) v Kodani, Odense, Arhusu nebo Alborgu, kde kromě žádosti o pobytové povolení vyřídíte žádost o přidělení registračního čísla CPR, žádost o zdravotní a daňovou kartu, případně další agendu související s pobytem a prací v Dánsku.

Více o službách ICS na https://lifeindenmark.borger.dk/settle-in-denmark/ics-international-citizen-service

 

EU pobytové povolení  - EU residence certificate

Jak žádat a podrobnější informace k EU registraci za účelem práce na https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply

Zde najdete informace o potřebných dokumentech, které se k žádosti přikládají (ID, foto, žádost OD1, dokumenty vztahující se k účelu Vašeho pobytu – např. placené zaměstnání – pracovní smlouva nebo prohlášení zaměstnavatele – příloha A formuláře žádosti atd.)
Důležitou součástí Vaší žádosti je vyplněný formulář o EU residence certificate (OD1) – ke stažení, vyplnění na https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen/EU-employee?anchor=howtoapply  - Complete the application form.

Vyplněný a vytištěný formulář předkládáte spolu s ostatními dokumenty OSOBNĚ na vybraném kontaktním místě SIRI nebo ICS.

 

Národní registr obyvatel (Civil Registration Sytem, CRS, Civil Registration Number, CPR)
Po získání EU registračního dokumentu k pobytu – EU residence certificate byste se měli zaregistrovat do národního registru obyvatel a získat národní registrační číslo CPR.

Zaregistrovat se můžete u servisního střediska pro občany Borgerservice u místních územních úřadů (kommune), kontakty zde

nebo prostřednictvím ICS (International Citizen Service) https://lifeindenmark.borger.dk/settle-in-denmark/ics-international-citizen-service

 

Doklady k registraci do CRS:

Registrace pobytu - EU residence certificate

Originál ID nebo pas

Doklad k adrese v Dánsku (nájemní smlouvu, referenční dopis majitele nemovitosti)

Oddací list

Rodné listy dětí (pokud jim je méně než 18 let)

Doklad o rozvodu

Případně úmrtní list, pokud jste voda/vdovec

 

CPR číslo

Pokud budete zaregistrováni do národního registru obyvatel (CRS), obdržíte občanské registrační číslo - CPR číslo. Číslo CPR je využíváno např. v souvislosti s vyplácením mezd, sociálním zabezpečením, při komunikaci s institucemi atd.

 

 

Daňová karta

Jakmile začnete pracovat, Váš zaměstnavatel musí mít přístup k informacím z Vaší daňové karty. Daňovou kartu musíte mít i v případě, že jste nežádali o CPR číslo.

Žádost o daňovou kartu a osobní daňové číslo můžete vyplnit i on-line. Více na stránkách dánského daňového úřadu SKAT https://skat.dk/en-us/businesses/employees-and-pay/non-danish-labour/get-a-tax-card-as-a-non-danish-employee

Více také v kapitole 6. Daň z příjmu fyzických osob

 

Karta zdravotního pojištění

Pokud jste zaregistrován/a v dánském registračním systému občanů, musíte si vybrat svého praktického lékaře. Kartu zdravotního pojištění (sundhedskort, žlutá barva, platí pro Dánsko – jedná se o samostatnou kartu zdravotního pojištění) získáte spolu s Vaším občanským registračním číslem CPR. Karta dánského zdravotního pojištění Vám zajišťuje stejný přístup k zdravotní péči, jako mají občané Dánska.

Pozor mezinárodní karta EHIC DK – modrá je vydávána navíc, samostatně.

Více o zdravotním pojištění v Dánsku na https://lifeindenmark.borger.dk/healthcare

Do doby než získáte dánskou kartu zdravotního pojištění, měli byste mít kartu zdravotního pojištění z ČR (EHIC CZ)

 

NemID

je Vaším digitálním podpisem a bránou k digitálnímu Dánsku. Pokud je Vám více než 15 let a máte přidělené dánské CPR, můžete získat NemID pro přístup k různým webovým stránkám, on-line bankovnictví, ke komunikaci s veřejnými institucemi atd. NemID bylo vytvořeno ve spolupráci dánského státu s dánskými bankami.

NemID je vystaveno přímo Vaší dánskou bankou nebo místním Citizens Servise Centrem (Borgerservice). Prokazovat se musíte platným ID (např. pasem) a Vaším osobním dánským číslem CPR.

Více na https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemid

 

Digitální pošta

Občané starší 15 let s přiděleným dánským osobním číslem CPR dostávají “digitální poštu”, přes kterou komunikují a zasílají Vám informace i veřejné instituce. Je zodpovědností každého občana v Dánsku, který má přístup k digitální poště, aby se o její obsah zajímal, případně reagoval na výzvy. Proto, pokud budete v Dánsku pracovat, zajímejte se o fungování a poslání služby “Digital post” https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/Digital-Post

 

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Obecné informace:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1. V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1. Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Dánsko:
Sociální zabezpečení (zdravotní péče, státní důchody, sociální dávky, rodinné dávky ….) je v Dánsku financováno z daní. V případě, že v Dánsku pracujete, přispíváte odvodem z daní do systému také na sociální zabezpečení.

Abyste měl/a přístup ke službám, je třeba mít CPR číslo a být zaregistrován/a do Národního registru obyvatel (CRS), mít zdravotní kartu a daňovou kartu.

Více k registracím v kapitole 4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání.

 

Pokud budete v Dánsku pracovat, budete platit daně z příjmu prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele, ten bude mít přístup k informacím na Vaší daňové kartě. Prostřednictvím daní budete ze mzdy odvádět příspěvky na sociální zabezpečení. Parametry jsou nastaveny individuálně, na základě informací, které má daňový úřad SKAT.

POZOR! V Dánsku není pojištění pro nezaměstnanost automatické, ale platí si ho občan individuálně, dobrovolně.

Průvodce daňového úřadu pro pracovníky v Dánsku https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274194

Informace k systémům sociální ochrany v Dánsku: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en

 

 

6. Daň z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete v Dánsku, příjem, který získáte výdělečnou činností na území Dánska, bude podléhat zdanění v Dánsku.

Daně v Dánsku jsou obecně vysoké – zdanění příjmů progresivní, čím více vyděláte, tím více platíte. Jedná se celkem zhruba o polovinu Vašeho příjmu, který odevzdáte ve formě daní. Prostřednictvím daní přispíváte do sociálního systému Dánska a z daní jsou pak placeny veřejné služby, zdravotnictví, školství, penze apod.

 

Jakmile začnete v Dánsku pracovat/zahájíte výdělečnou činnost, je třeba co nejdříve kontaktovat příslušný daňový úřad SKAT https://skat.dk/en-us/individuals a zažádat si o přidělení daňové karty a o osobní daňové číslo. Daňová karta je v Dánsku elektronická, k údajům má přístup Váš zaměstnavatel. O daňovou kartu můžete zažádat dokonce až 60 dnů před zahájením výdělečné činnosti v Dánsku. Více na https://skat.dk/en-us/businesses/employees-and-pay/non-danish-labour/get-a-tax-card-as-a-non-danish-employee - daňová karta, daňové číslo https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274194 – přehledný průvodce Vašich prvních kroků, když se přestěhujete do Dánska za prací a řešíte daně; https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246935  

https://skat.dk/en-us/individuals/taxation-in-denmark (podrobněji o daňovém systému v Dánsku – proč daně, jak systém funguje, typy daní, daňové odpočty, slevy, instituce - v AJ)

Existuje několik způsobů, jak můžete být zdaněni. Pokud v Dánsku získáte zaměstnání, je důležité zjistit, jaké daňové schéma na Vás bude uplatňováno.
Musíte vzít v úvahu, zda
jste předmětem plného zdanění nebo omezeného zdanění v Dánsku (např. zda si udržujete „rezidenci“ v jiném státě), zda nepodléháte speciálnímu 25 % zdanění pro výzkumné pracovníky a klíčové zaměstnance nebo zda se na Vás uplatňuje standardní schéma.

Určení daňových odpočtů/bonusů se stanovuje individuálně, na základě údajů pro daňovou kartu, tzv. „Preliminary Income Assessment“. Všechny relevantní změny jsou pak na daňovou kartu zaznamenávány.

https://skat.dk/en-us/individuals/income-preliminary-income-assessment-and-tax-assessment-notice

 

Před odjezdem z Dánska kontaktujte místní finanční úřad za účelem vyřešení Vaší daňové povinnosti.

 

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Dánskem byly uzavřeny Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které vstoupily v platnost od 17. 12. 2012 (Sbírka mezinárodních smluv 14/2013)

https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Obecně migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti úřad práce/Váš pojišťovací fond pro nezaměstnanost v Dánsku (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

POZOR! V souvislosti se zaměstnáváním je třeba upozornit na dánské specifikum, a to, že pojištění pro případ nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné! Příspěvky se platí příslušnému pojišťovacímu fondu – A kasse. V Dánsku nejste automaticky pojištěni pro případ nezaměstnanosti, i přesto, že platíte daně a přispíváte na politiku zaměstnanosti.

Pokud se chcete pojistit pro případ nezaměstnanosti, je na Vaší zodpovědnosti, abyste kontaktovali pojišťovací fond, jakmile začnete v Dánsku pracovat. Členem pojišťovacího fondu a platit příspěvky pro případ nezaměstnanosti může i osoba samostatně výdělečně činná.

Pojišťovací fondy jsou privátní instituce, přidružené k odborovým svazům a ostatním profesním organizacím. Není podmínkou být členem odborového svazu.

Pokud se chcete stát členem pojišťovacího fondu, musí Vám být min. 18 let a musíte mít více jak 2 roky před dosažením důchodového věku, být usazen/a v Dánsku nebo v některé zemi EU/EHP/Švýcarsku a dále musíte v Dánsku pracovat. Dalšími podmínkou je např. placená práce v některé z profesí, kterou má v portfoliu daný pojišťovací fond. Splnit musíte i některé další podmínky.

Seznam fondů pojištění (A-kasse) pro nezaměstnanost:

https://star.dk/tilsyn-kontrol-og-klager-over-a-kassernes-afgoerelser/tilsyn-og-kontrol-med-a-kasser/oversigt-over-a-kasserne/

 

Podpora v nezaměstnanosti:

Více informací např. na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en&intPageId=4496

Registrace na dánském úřadu práce - Job centre https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter

Hned první den Vaší nezaměstnanosti se zaregistrujte na www.jobnet.dk prostřednictvím Vašeho NemID jako nezaměstnaná osoba hledající si práci. Dále si požádejte o podporu v nezaměstnanosti Váš fond pojištění pro nezaměstnanost A-kasse (v případě, že jste členy a platili jste si příspěvky).

Pokud se v Dánsku registrujete jako nezaměstnaný/á, musíte do 14 dnů vložit Vaše CV do databáze na Jobnet tak, aby bylo přístupné zaměstnavatelům. Dále musíte plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, např. pravidelně kontrolovat nabídky práce, zdržovat se v Dánsku za účelem hledání práce a spolupráce s Job Centrem.

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Dánsko → ČR

Pokud splňujete podmínky nároku na transfer dávek a máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU (např. ČR), v Dánsku se v takovém případě obrátíte na Váš pojišťovací fond pro nezaměstnanost A-kasse a požádáte o vystavení formuláře PD U2.

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Dánsku, můžete si požádat o vystavení formuláře PD U1. Formulář PD U1 je potvrzením dob z Dánska, které mohou být brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti.

O formulář PD U1 požádejte Váš pojišťovací fond A-kasse, jehož jste byl/a naposled členem/členkou. Využijte žádost (formulář) EEA 4.1 https://www.star.dk/om-styrelsen/blanketter/2/eea-4-1-application-for-document-pd-u1/

Nejrychlejší cestou, jak získat PD U1, je požádat zaměstnavatele o vyplnění podkladového formuláře EØS 7 nebo o poskytnutí potřebných informací on line na www.virk.dk. Pokud jste měl/a více zaměstnavatelů, každý z nich musí vyplnit podkladové formuláře EØS 7 nebo poskytnout informace on line na www.virk.dk

Danish Agency for Labour Market and Recruitment (adresa na formuláři žádosti EEA 4.1 – viz odkaz výše) může potvrdit doby zaměstnání v Dánsku na PD U1,

ALE v případě, že jste nebyl/a členem/kou žádného pojišťovacího fondu, nebude Vám doba výdělečné činnosti v Dánsku zohledněna při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Podrobnější informace k dánskému systému pojištění v nezaměstnanosti naleznete na stránkách instituce Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Pokud jste už registrován/a v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Dánsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

Uschovejte si všechny doklady související s prací v Dánsku – např. pracovní smlouvy, výplatní pásky, doklady o přidělení čísla CPR, NemID, daňového čísla apod.

 

! Pokud končíte zaměstnání a odjíždíte z Dánska, zkontrolujte si, jaké máte oznamovací povinnosti vůči dánským institucím. Pro orientaci můžete využít informací na portále

https://lifeindenmark.borger.dk/housing-and-moving/Practical-matters-before-leaving  

 

ČR → Dánsko

Pokud jste si zachoval/a nárok na dávky v nezaměstnanosti v ČR a odcházíte si hledat zaměstnání do Dánska v souladu s čl. 64 nař. 883/2004, máte povinnost registrovat se na jedné z poboček ICS International Citizen Service https://lifeindenmark.borger.dk/settle-in-denmark/ics-international-citizen-service

 

8. Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek v Dánsku můžete nalézt na webu Centra Workindenmark https://www.workindenmark.dk/working-in-denmark/

Základní informace a „dánský model“

Pracovní podmínky, včetně mzdových, jsou často zakotveny v kolektivních smlouvách. Pro Dánsko i další severské země je typické kolektivní vyjednávání rámci odborových svazů a zaměstnavatelských profesních organizací.

Pokud je Vaše práce “krytá” kolektivní smlouvou, podmínky jsou garantovány – jako např. pracovní doba, “minimální mzda”, způsob ukončení kontraktu ze strany zaměstnavatele apod.

Pokud Vaše práce není krytá kolektivní smlouvou – má zaměstnanec i zaměstnavatel volný prostor k vyjednávání. “Zabezpečení pracovníka” však není garantováno právě kolektivní smlouvou.

Pracovní flexibilita na straně jedné, a míra zabezpečení (sociálních jistot) na straně druhé, jsou známy jako tzv. “dánský model”. V Dánsku se také dbá na zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

 

Pracovní doba je obvykle 37 hod. týdně

Pracovní smlouva – zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout pracovní smlouvu, pokud máte práci na více než 1 měsíc a na alespoň 8 hod. týdně

https://lifeindenmark.borger.dk/working/work-rights/working-conditions/employment-contracts

V pracovní smlouvě by mělo být speciálně zmíněno, zda je práce pod kolektivní smlouvou

Mzdy – v Dánsku neexistuje obecká minimální mzda, mzdy jsou zakotveny v kolektivních smlouvách nebo jsou předmětem individuálního vyjednávání. Obecně jsou mzdy v Dánsku vyšší, ale také je vyšší zdanění příjmu.

Pracovní kultura v Dánsku, odborové organizace, fondy pojištění pro nezaměstnanost, zdraví a ochrana při práci, dovolená – délka, placení, Ferie-Konto, penzijní systém apod. – více informací https://lifeindenmark.borger.dk/working/work-rights/working-conditions/pay

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Základní přehled včetně odkazů na dotčené instituce najdete na portále https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children

a obecný přehled také na portále EU - Employment, Social Affairs & Inclusion – Dánsko https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví ČR v Kodani: https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/index.html

Dánské velvyslanectví v Praze: https://tjekkiet.um.dk/cs/

 

Informace pro studenty

https://tjekkiet.um.dk/cs/o-dansku/o-dansku/studium-v-dansku/  - Dánsko v ČR https://ufm.dk/en/education - Ministerstvo pro vyšší vzdělávání a vědu

https://lifeindenmark.borger.dk/school-and-education

 

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network - http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/

https://workplacedenmark.dk/en/

https://workplacedenmark.dk/regulations-on-posting/your-rights-as-a-posted-worker/  

https://danishbusinessauthority.dk

 

Další portály:

www.workindenmark.dk – Dánsko, informace a služby pro mobilní pracovníky

https://lifeindenmark.borger.dk/ – praktický portál o životě v Dánsku – příjezd, pobyt, odjezd


 

Poslední aktualizace: 20. 2. 2024