Změna výplatních termínů dávek SSP a pěstounské péče

18. 2. 2013

V souvislosti se změnou zákona, která upravuje podmínky pěstounům, kde je zakotvena 8-denní ohlašovací povinnost, může ÚP začít vypočítávat dávky 9. den v měsíci.

Pokud tento den připadne na víkend, výplata proběhne v nejbližší následující pracovní den (v únoru tedy 11. 2.). Hlavním důvodem k regulaci výplatních termínů jsou odvody na sociálním a zdravotním pojištění, které musí být v souvislosti s výplatou dávek pěstounské péče podle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, provedeny. Do tohoto pevně daného výplatního termínu budou zahrnuty všechny dávky SSP, které jsou administrovány a připraveny k výplatě stejnou aplikací. Znamená to, že dávky SSP mohou klienti na svých účtech očekávat nejdříve 15. dne v měsíci. Ostatní nepojistné dávky (příspěvek na péči, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky v hmotné nouzi, dávky v nezaměstnanosti) zůstávají zatím bez regulace výplatních termínů. Dávky SSP a pěstounské péče budou v prvním výplatním termínu vypláceny ve stejný den v rámci celé ČR. Další výplatní termíny v měsíci stanoví úřad práce dle svých technických možností nejdříve 20. den v měsíci.