Tiskové zprávy 2014

Zaměstnavatelé nejčastěji porušují pracovněprávní předpisy v oblasti vyplácení mzdy

14. 5. 2014

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých pracovištích a provozu technických zařízení. Firmy také porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce (SÚIP).