Začátek nového školního roku se blíží. S výdaji může potřebným pomoci i stát

26. 8. 2021

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může pomoci především jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc. Je určená i těm, kteří na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry, možnost uhradit výše uvedené výdaje vlastními silami.

Autor:

ÚP ČR