Tiskové zprávy 2019

Úřad práce ČR pokračuje v kontrolní činnosti

6. 11. 2019

Od srpna do září 2019 zahájili zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem
260 mimořádných kontrol. Během nich se zaměřili na příjemce nepojistných
sociálních dávek a na to, zda při dokládání zákonem požadovaných podkladů
uvádějí skutečně všechny své příjmy. Na základě provedeného šetření zjistili,
že řada lidí tak nečiní, a pokud pracují, zamlčují informace o tom, kolik si
vydělají. Kontroloři zaznamenali také nedostatky týkající se potvrzování
příjmů ze strany zaměstnavatelů. Výsledkem je vyčíslení celkového
přeplatku v hodnotě téměř 2 mil. korun. Vyplacené prostředky tak budou
muset jejich příjemci vrátit.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz