Úřad práce ČR otevřel své první detašované pracoviště - urychlí vyřizování dávek

Úřad práce ČR otevřel své první detašované pracoviště - urychlí vyřizování dávek

8. 4. 2024

V Příbrami naplno zahájilo provoz detašované pracoviště Úřadu práce, jehož pracovníci vyřizují online žádosti o sociální dávky podané pražskými klienty. Jde tak o první podobné pracoviště tohoto druhu v Česku, kdy pracovníci úřadu v jednom kraji – Středočeském –vyřizují kompletní agendu pro kraj druhý – hlavní město Prahu. Úřad práce zatím pro tento účel díky výběrovému řízení nabral 20 nových kvalifikovaných specialistů a perspektivně se na tomto pracovišti počítá až se 40 pracovníky. Cílem tohoto kroku je zrychlení vyřizování dávek Úřadu práce podaných v Praze, kde se úřad dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou.
Menu