Tiskové zprávy 2014

ÚP ČR podporuje vzdělávání zaměstnanců

9. 7. 2014

Více než 1 400 firem v celé České republice získalo finanční podporu na základě schválených žádosti v rámci národního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst!". Úřad práce ČR (ÚP ČR) přijal celkem 8 239 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně uzavřel 5 734 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 25 695 zaměstnanců. Objem poskytnutých prostředků přesáhl 630,5 mil. Kč, z toho 328 762 645 Kč šlo na úhradu vzdělávání a 300 658 888 Kč činily příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání. Projekt spolufinancoval ESF prostřednictvím OP LZZ.