Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní

17. 6. 2020

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh
společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory
budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se
kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé
nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý
pobyt.

Autor:

ÚP ČR