Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července mění

17. 6. 2020

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt.

Další podrobnosti najdete ZDE

Odkaz na formulář ZDE

Autor:

ÚP ČR