Tiskové zprávy 2021

Nový rok přinese změny v oblasti pěstounské péče

9. 12. 2021

Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pěstounské péče k významným změnám, a to na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), provedené zákonem č. 363/2021 Sb. Nová právní úprava mimo jiné upravuje dávky pěstounské péče a zároveň přináší dvě nové dávky - zaopatřovací příspěvky. Ty jsou určené mladým dospělým, kteří se osamostatňují a odcházejí z náhradní rodinné péče či ústavních zařízení. Cílem těchto opatření je větší podpora náhradní rodinné péče a mladých dospělých odcházejících z ústavní výchovy.

Autor:

ÚP ČR