Tiskové zprávy 2014

Nezaměstnaným rodičům věnuje ÚP ČR zvýšenou péči

30. 5. 2014

Zatímco v červnu 2005 evidovaly tehdejší úřady práce v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 038 rodičů po rodičovské dovolené (RD), v lednu 2014 se jich přihlásilo do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) celkem 3 695. Zatím nejvyšší měrou – 6,46 % - se podíleli na počtu nově příchozích klientů letos v únoru, kdy se jich zaevidovalo 3 094. V dubnu 2014 tvořili rodiče dětí do 4 let věku 6,19 % z nově příchozích uchazečů a 0,52 % z celkového počtu nezaměstnaných. Do evidence ÚP ČR se jich přihlásilo 2 996.