Nezaměstnanost v lednu, jako každý rok, mírně vzrostla

Tiskové zprávy 2023

Nezaměstnanost v lednu, jako každý rok, mírně vzrostla

8. 2. 2023

Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2023 celkem 283 059 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 11 256 více než v předchozím měsíci a o 15 983 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob meziročně vzrostl o 0,3 p. b. na 3,9 %. V
mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních
dostupných dat EUROSTATU (za prosinec) nejnižší v celé EU, a to 2,2 %
(průměr EU 6 %).
Menu