Nezaměstnanost díky sezónním pracím klesla ve všech krajích. Roste počet žen, kterým Úřad práce pomáhá s návratem na trh práce

Nezaměstnanost díky sezónním pracím klesla ve všech krajích. Roste počet žen, kterým Úřad práce pomáhá s návratem na trh práce

10. 5. 2024

Úřad práce České republiky evidoval k 30. 4. 2024 celkem 280 078 uchazečů o zaměstnání, o 8 545 méně než v březnu a o 18 395 více než v dubnu 2023. Podíl nezaměstnaných tak ke konci dubna činil 3,7 %, meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu a v meziročním srovnání s dubnem 2023 byl vyšší o 0,1 proc. bodu. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v dubnu o 12 032 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce zároveň umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v dubnu takto pomohl 28 325 uchazečům o zaměstnání, což je o ¾ více proti stejnému období loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.
Menu