MILOSTIVÉ LÉTO II. začíná 1. 9. 2022

30. 9. 2022

Milostivé léto je pomoc určená všem, kteří mají soudní exekuce u veřejnoprávních institucí. Nemusíte platit vysoké úroky a penále. Státní firmy a veřejné instituce Vám je odpustí, pokud od 1. 9. do 30. 11. 2022 uhradíte celou zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exekutorovi.

Milostivé léto II. ve čtyřech krocích

1. Doporučeným dopisem nebo (případně e-mailem nebo osobně) sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou, částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!

3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným dopisem a kopii si uschovejte.

4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený

Úřad práce ČR tuto aktivitu vítá a podporuje. V případě, že je to v zájmu konkrétního klienta, jeho zaměstnanci ho nasměrují přímo na kontaktní osobu z dluhové poradny a předají mu potřebné kontakty.

Více informací najdete na www.milostiveleto.cz.

Leták ke stažení (6,91 MB) (proklik na přiložený leták)

 

Autor:

ÚP ČR