Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně

10. 3. 2020

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje
karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování
vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,
nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti mohou podat i jinou formou –
písemně (např. poštou), přes datovou schránku nebo elektronickým
způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným
elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit
písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního
pracoviště ÚP ČR.

Autor:

ÚP ČR