Informační leták k zaměstnanecké kartě

1. 7. 2014

Dne 24. června 2014 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu. Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na stránkách MV je leták k dispozici v několika jazykových verzích.