Agentury práce jsou povinny zaslat do 31. 1. 2014 přehled o činnosti za rok 2013

22. 1. 2014

Fyzické a právnické osoby, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, jsou povinny do 31. 1. 2014 podle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...