Spolupráce ÚP ČR s městskou a obecní policií

30. 4. 2015

Zástupci krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami se dne 27. dubna zúčastnili celostátního semináře řídících pracovníků městských a obecních policií, který se uskutečnil v objektu zařízení Vězeňské služby České republiky „PRACOV“. Zástupci ÚP ČR prezentovali možnosti spolupráce Úřadu práce ČR a městských a obecních policií a představili nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které již řada měst využívá. Konkrétně se jedná o vytváření pracovních míst pro asistenty prevence kriminality, zaměstnanostní programy pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit se zaměřením na ubytovací zařízení, kde jsou nástroji APZ řešena např. pracovní místa správců nebo domovníků, či veřejně prospěšné práce. Účastníci semináře byli také informování o novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi.