Žádost o MOP spojená s COVID-19

Leták ke stažení ZDE (1.53 MB)

K čemu slouží MOP spojená s COVID-19?

 • Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

Kde naleznete žádost o MOP spojenou s COVID-19?

 • Elektronická verze žádosti je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Tištěná verze žádosti je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP spojenou s COVID-19?

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávkavyplácena poštovní poukázkou),
 • Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je např.:
  • Potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu).
  • Aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných.
  • Smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií.
  • Doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,
  • Další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádám

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP spojenou s COVID-19 chyb, proto:

 • vyplňte všechny své nacionále v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, e-mail nebo ID datové schránky,
 • vyplňte všechna povinná pole, tj. Váš aktuální stav, za jakým účelem žádáte o MOP spojenou s COVID-19,
 • uveďte měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • máte-li vyplacené příjmy v měsíci podání žádosti, uveďte je,
 • máte-li další finanční prostředky (kromě aktuálních příjmů), kterými okamžitě disponujete, uveďte je,
 • nezapomeňte uvést veškeré náklady na bydlení za měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • dále nezapomeňte uvést všechny své společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše,
 • žádost doručujte pouze na Úřad práce ČR, ne na ministerstvo nebo jiný úřad.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho e-maily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, e-mailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), po dobu nouzového stavu uvedené v závorce neplatí,
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.