Обов’язок роботодавця або юридичної чи фізичної особи

a) при найманні на роботу на території ЧР громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії та членів їх сімей

Якщо громадянин ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії або член його сім'ї працевлаштується, то роботодавець або юридична чи фізична особа зобов’язані не пізніше, ніж у день виходу таких осіб на роботу у письмові формі повідомити про це у крайовий філіал Служби зайнятості ЧР, компетентний відповідно до місця роботи (зразок інформації для завантаження). До заповненої форми роботодавець не повинен додавати будь-які інші документи.

При припиненні трудових відносин роботодавець зобов’язаний повідомити цей факт відповідному крайовому філіалу Служби зайнятості ЧР не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дати припинення трудових відносин (зразок інформації для завантаження).

б) при відрядженні громадян ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії та членів їх сімей на виконання робіт на території ЧР

Якщо громадянин ЄС/ЄЕЗ та Швейцарії або член його сім’ї вийде на роботу, то юридична чи фізична особа, яка уклала угоду з іноземним роботодавцем, згідно з якою громадяни ЄС/EEA і Швейцарії та члени їхніх сімей відряджені на виконання завдань за цією угодою, зобов'язаний не пізніше, ніж у день виходу таких осіб на роботу у письмовій формі повідомити про це у крайовий філіал Служби зайнятості ЧР, компетентний відповідно до місця виконання роботи (зразок інформації для завантаження). До заповненої форми роботодавець не повинен додавати будь-які інші документи.

При закінченні відрядження роботодавець зобов’язаний повідомити цей факт відповідному крайовому філіалу Служби зайнятості ЧР не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дати закінчення відрядження (зразок інформації для завантаження).

Ведення обліку та зберігання документів

Роботодавець зобов'язаний вести облік громадян ЄС/ЄЕЗ та членів їхніх сімей, які у нього працюють.

Також юридична чи фізична особа, яка уклала з іноземним роботодавцем угоду, на підставі якої були громадяни ЄС/ЄЕЗ і Швейцарії, члени їхніх сімей відряджені на територію Чеської Республіки для виконання завдань, що випливають з такої угоди, зобов'язана вести облік таких громадян.

Облік містить наступні дані: ідентифікаційні дані фізичної особи, адресу в країні постійного місця проживання та адресу для доставки поштових відправлень, номер закордонного паспорта та назву органу, який документ видав, тип роботи, місце виконання роботи і період часу, протягом якого передбачається виконування роботи, далі стать таких фізичних осіб, день початку і день закінчення трудових відносин, або відрядження роботодавцем, зареєстрованим в іншій державі-члені Європейського Союзу.

Про кожну зміну цих даних повинен роботодавець (або юридична особа чи фізична особа, яка уклала з іноземним роботодавцем угоду, на підставі якої ці особи були відряджені на територію Чеської Республіки для виконання завдань, що випливають з цієї угоди), повідомляти не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дати, коли зміна настала або коли йому стало про зміну відомо.

Копії документів, що підтверджують легітимність перебування іноземця на території Чеської Республіки, зберігаються роботодавцем протягом тривалості трудової діяльності, а також протягом 3 років після припинення трудових відносин з таким іноземцем.

Poslední aktualizace: 16. 2. 2024