Часті питання

Часті питання осіб, які зацікавлені у отриманні синьої карти у Чеській Республіці.

Чи можна спочатку подати заяву на синю карту, а потім шукати робоче місце в ЧР?

Ні. До заяви про видачу синьої карти додається вже укладений трудовий договір.

Мені потрібна робоча карта, якщо я - громадянин ЄС?

Ні. Як громадянин ЄС ви маєте однакові умови на ринку праці в ЧР, як і громадянин ЧР.

На які вакансії можна отримати синю карту?

Синю карту може бути видано тільки на вакансії, що вимагають високої кваліфікації (завершена вища освіта або вища професійна освіта, якщо навчання тривало як мінімум 3 роки). Трудовий договір на виконання роботи, яка вимагає високої кваліфікації протягом одного року із передбаченим законом тижневим фондом робочого часу та узгоджена валова місячна або річна заробітна плата повинна відповідати принаймні 1,5 розміру середньої валової річної заробітної плати у Чеській Республіці за повідомленням Міністерства праці і соціальних питань.

Чи можна обирати одразу кілька вакансій?

Заяву можна подати на одну конкретну вакансію, на яку ви маєте укладений трудовий договір. Можливість працевлаштування ви можете обговорювати з кількома потенційними роботодавцями одночасно.

Чи можна мати дві сині карти одночасно?

Ні. У випадку видання нової синьої карти термін дії попередньої синьої карти закінчується, навіть у випадку, якщо її видала інша держава ЄС.

Мені організують проживання?

Проживання вам потрібно забезпечити самостійно, або це питання ви можете вирішити в рамках спілкування із своїм роботодавцем в ЧР. На момент подачі заяви про надання синьої карти ваше проживання має бути забезпечено.

Де можна знайти вакансії, призначені для власників синьої карти?

У центральному реєстрі вакансій, призначених для власників синьої карти, доступному в Інтернеті.

Чи потрібна згода майбутнього роботодавця для видачі синьої карти?

Так. До заяви про видачу синьої карти додається вже укладений трудовий договір.

Що робити, якщо роботодавець через деякий час припинить зі мною трудові відносини?

Вашим обов’язком є повідомити у Мінстерство внутрішніх справ про припинення ваших трудових відносин або про зміну трудової діяльності.

Якщо ваші трудові відносини закінчилися протягом терміну дії синьої карти, то ви можете шукати нову вакансію центральному реєстрі вакансій для власників синьої карти, і подати заяву про надання згоди на зміну роботодавця або посади. Цю заяву слід подавати у офісі Відділу азилової і міграційної політики Міністерства внутрішніх справ.

Увага, чинність вашої робочої карти буде скасовано, якщо ви не працевлаштуєтеся більше 3 місяців поспіль, а також у випадку, якщо ви станете безробітним неодноразово протягом терміну дії вашої синьої карти (не застосовується, якщо трудові відносини було припинено з причин, зазначених у § 52 пп. а) - д) Трудового кодексу, або за домовленістю з тих же причин, або негайним звільненням відповідно до § 56 Трудового кодексу).

Причини, передбачені у § 52 літ. а) - д) Трудового кодексу або тільки § 56,

 1. для припинення трудових відносин шляхом повідомлення про припинення з боку роботодавця, або за домовленістю, а саме з наступних причин:
  1. якщо роботодавець або його частина ліквідується,
  2. якщо роботодавець або його частина переїжджає,
  3. якщо працівник стане надлишковим у зв'язку з рішенням роботодавця або компетентного органу про зміну його завдань, технічного обладнання, про скорочення чисельності персоналу з метою підвищення ефективності праці або у наслідок інших організаційних змін,
  4. якщо працівник відповідно до медичного висновку, виданого закладом профілактичної медичної допомоги підприємства, або за рішення компетентного адміністративного органу, який розглянув медичний висновок, надалі не може виконувати сучасну роботу через виробничу травму, професійне захворювання або загрозу отримання такого захворювання, або за рішенням відповідного компетентного органу охорони здоров'я досяг на місці виконання роботи максимально допустимого рівня негативного впливу,
  5. якщо працівник втратив через свій стан здоров'я відповідно до медичного висновку, виданого закладом профілактичної медичної допомоги підприємства, або за рішення компетентного адміністративного органу, який розглядає медичний висновок, довгостроково позбув здатності виконувати далі сучасну роботу,
 2. негайне припинення трудових відносин з боку працівника, якщо:
  1. відповідно до медичного висновку, виданого закладом профілактичної медичної допомоги підприємства, або за рішення компетентного адміністративного органу, який розглядає медичний висновок, він не здатний далі виконувати роботу без серйозної небезпеки для свого здоров’я, а роботодавець протягом 15 днів з дати представлення такого медичного висновку не надав працівнику можливість виконувати іншу, придатну для нього роботу, або
  2. роботодавець не виплатив йому зарплату або оклад чи компенсацію заробітної плати або якусь їх частину протягом 15 днів після встановленого терміну оплати (пункт 1 § 141).

Чим відрізняються синя карта і дозвіл на працевлаштування?

Дозвіл на працевлаштування дає право лише на виконання трудової діяльності в Чеській Республіці, але не дає право на проживання. Для проживання необхідно мати дійсний дозвіл на проживання.

Навпаки, синя карта є одночасно дозволом на працевлаштування і дозволом на перебування на території Чеської Республіки. Процедура її видачі є простішою.

Синю карту може бути видано тільки на вакансії, що вимагають високої кваліфікації (завершена вища освіта або вища професійна освіта, якщо навчання тривало як мінімум 3 роки). Трудовий договір на виконання роботи, яка вимагає високої кваліфікації протягом одного року із передбаченим законом тижневим фондом робочого часу та узгоджена валова місячна або річна заробітна плата повинна відповідати принаймні 1,5 розміру середньої валової річної заробітної плати у Чеській Республіці за повідомленням Міністерства праці і соціальних справ.

Чим відрізняються робоча карта і синя карта?

Для видання робочої карти необхідно, щоб не зважаючи на обсяг роботи заробітна плата, щомісячний оклад чи винагорода іноземця не були нижчими, ніж базовий розмір мінімальної місячної зарплати. Тижневий робочий час має становити принаймні 15 годин.

У порівнянні з робочою картою видання синьої карти обмежено трудовою діяльністю, яка вимагає високу кваліфікацію (закінчену вищу або професійно-технічну освіту, якщо навчання тривало не менше трьох років). У випадку синьої карти розмір договірної місячної чи річної зарплати до оподаткування має відповідати хоча б 1,5-кратному розміру середньої річної зарплати до оподаткування, оголошеної у Чеській Республіці за даними Міністерства праці і соціальних справ.

Інші суттєві відмінності наведено в таблиці порівняння.

Який строк дії синьої карти? Що мені робити потім?

Робоча карта видається зі строком дії, довшим на 3 місяці, ніж на який було укладено трудовий договір, однак щонайбільше на 2 роки.

Не раніше 90 і не пізніше 14 днів перед закінченням строку дії робочої карти можна подати заяву на продовження терміну дії синьої карти. Термін дії може бути подовжений на період виконання роботи, вказаної у трудовому договорі, плюс 3 місяці, але завжди не більше, ніж на 2 роки.

Що мені робити, якщо я маю синю карту, але хочу змінити роботу?

Якщо ви працюєте у Чеській Республіці на підставі синьої карти і отримаєте вигіднішу пропозицію працевлаштування, і якщо вам запропоновано вакансію з центрального реєстру вакансій, призначених для синіх карт, ви можете протягом перших 2 років Вашого перебування на території ЧР подати заяву на отримання згоди на зміну роботодавця або трудової діяльності. Цю заяву слід подавати у офісі Відділу азилової і міграційної політики Міністерства внутрішніх справ. Після двох років перебування на території ЧР вже про зміну роботодавця або виконуваної діяльності, за виконання умови повідомлення про вакансію, достатньо тільки повідомити протягом 3-х робочих днів у Міністерство внутрішніх справ.

Poslední aktualizace: 5. 8. 2019