Zedník (36-020-H)

základní kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání a vyšší

rozsah kurzu:

 • max. 44 dnů - 310 hod. (včetně závěrečné zkoušky)

zdravotní předpoklady:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

obsahová náplň:

 • orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, v pracovních postupech zdění a omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projekty
 • návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
 • návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
 • posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • vytyčování konstruktivních prvků při provádění zednických prací
 • výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
 • provádění a opravy tenkovrstvých a vícevrstvých omítek
 • výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
 • zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní
 • provádění svislých konstrukcí z betonu a betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
 • zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
 • zdění komínů jednovrstvých a stavění komínů vícevrstvých
 • osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
 • obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce

výstupní doklad:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení závěrečné zkoušky profesní kvalifikace)

místo konání:

 • Brno

termín:

 • dle zájmu klientů a situace na trhu práce

Informace, kontakty

 • Další výše neuvedené rekvalifikace se řeší průběžně s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce, nabídky volných míst, příslib zaměstnavatele, zahájení podnikání a konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
 • Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně.
pracoviště kancelář - úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
I. patro (dveře č. 131, 132 a 142)
běžné úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Bučovice
Sovětská 758, 685 01 Bučovice
každou středu od 9:30 do 11:00 hodin
Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna
každou středu od 13:30 do 15:00 hodin
jméno telefon e-mail
Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@uradprace.cz
Bc. Lucie Veselá, BA 950 174 452 lucie.vesela@uradprace.cz
Alena Chaloupková 950 174 320 alena.chaloupkova@uradprace.cz
Mgr. Eva Svobodová 950 174 323 eva.svobodova@uradprace.cz