Videa ZAM s titulky

ZAMĚSTNANOST
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o zprostředkování zaměstnání Application for job matching die Arbeitsvermittlung
Žádost o podporu v nezaměstnanosti Application for unemployment benefits der Antrag auf Arbeitslosengeld
Rekvalifikace Requalification Umschulung 
Informační a poradenské středisko ÚP ČR Information and Counseling Center of the Labour Office of the Czech Republic Das Berufsinformation Zentrum des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
Projekty Úřadu práce ČR Projects of the Labour office of the Czech Republic Projekte des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
Outplacement Outplacement Outplacement
Veřejně prospěšné práce Community service Gemeinnützige Arbeit
Společensky účelná pracovní místa Socially useful job Gesellschaftlich zweckmäßige Arbeitsplätze
Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and
employers
Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch
für Arbeitgeber

 

EURES
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
EURES EURES EURES
Přenositelné dokumenty – formulář U1 Portable documents - U1 form Übertragbare Dokumente - Formular U1
Přenositelné dokumenty – formulář U2 Portable documents - U2 form Übertragbare Dokumente - Formular U2
Cizinci na ÚP ČR – občané členských států EU a
EHP
Foreigners at the Labour Office of the Czechia - citizens of member states of the EU and the EEA Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik - Bürger der EU und EWR- Mitgliedstaaten
Cizinci na ÚP ČR – občané třetích zemí Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of third countries Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Dritttstaatsangehörige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 9. 4. 2021