Výzvy k předložení nabídek

Výzvy k předložení nabídek

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 400 tis. Kč na zabezpečení specializovaného rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Bližší informace je zde (4.6 MB).