Videa NSD s titulky

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o příspěvek na živobytí Subsistence benefit Unterhaltsbeihilfe
Žádost o doplatek na bydlení Additional housing benefit Wohnkostenzuschuss
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc Application for Immediate emergency assistance die Soforthilfe in Aussergewöhnlich

 

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o rodičovský příspěvek Application for parental benefits das Elterngeld
Žádost o příspěvek na bydlení Housing benefit Wohngeld
Žádost o přídavek na dítě Application for child support das Kindergeld
Pohřebné Funeral expenses payment das Sterbegeld
Porodné Childbirth allowance Geburtsbeihilfe

 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o příspěvek na mobilitu Mobility allowance Mobilitätsbeihilfe
Průkaz osoby se zdravotním postižením Disability card der Behindertenausweis
Příspěvek na péči Carer's allowance Pflegebeihilfe
Příspěvek na zvláštní pomůcku Special aid allowance Zuschuss für den Erwerb eines speziellen Hilfsmittels

 

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Odměna pěstouna Foster care remuneration Entgelt für Pflegeltern
Jednorázové dávky pěstounské péče One-off foster care benefit Einmalige Pflegeleistungen
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Allowance for a child's needs Beitrag zur Erstattung der Bedürfnisse des Kindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 12. 5. 2021