Úřední deska

Úřední deska

Datum:
8. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 254825/20/ZL
Datum:
9. 10. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 253714/20/ZL
Datum:
15. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. 48842/2020/KRO
Datum:
15. 10. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 48289/2020/KRO
Datum:
16. 10. 2020
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ZLA-24621/2020-II.EZ_R-Š
Datum:
19. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18032/2020/OTR
Datum:
20. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. 17802/2020/OTR
Datum:
20. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17802/2020/OTR
Datum:
20. 10. 2020
Název:
Výzva - č.j. 49906/2020/KRO,49907/2020/KRO
Datum:
21. 10. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17803/2020/OTR
Menu