Úřední deska

Úřední deska

Datum:
20. 5. 2020
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 127750/20/ZL
Datum:
20. 5. 2020
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 8786/2020/OTR
Datum:
20. 5. 2020
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 8785/2020/OTR
Datum:
29. 5. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 23279/2020/KRO
Datum:
3. 6. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 24829/2020/KRO,24835/2020/KRO
Menu