Stavební truhlář (33-002-H)

základní kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání a vyšší

rozsah kurzu:

 • 37 dnů - 258 hod. (včetně závěrečné zkoušky)

zdravotní předpoklady:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

obsahová náplň:

 • BOZP, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
 • orientace v technických podkladech pro zhotovení stavebně truhlářských výrobků
 • základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci
 • volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovení stavebně truhlářských výrobků
 • rozměřování výpočty a rozkreslování stavebně-truhlářských prvků
 • obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastů apod.
 • povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením aj. ruční, strojové, hydrotermické úpravy a ochrana dřeva
 • montáž a osazování vestavěných stavebních prvků
 • montáže a osazení oken a dveří, montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytků
 • sestavování podlah na bázi dřeva a obkladů na bázi dřeva a plastů
 • zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
 • obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů
 • kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
 • nakládání s odpadem z výroby a montáže
 • zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

výstupní doklad:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení závěrečné zkoušky profesní kvalifikace)

místo konání:

 • Brno

termín:

 • dle zájmu klientů a situace na trhu práce

Informace, kontakty

 • Další výše neuvedené rekvalifikace se řeší průběžně s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce, nabídky volných míst, příslib zaměstnavatele, zahájení podnikání a konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
 • Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně.
pracoviště kancelář - úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
I. patro (dveře č. 131, 132 a 142)
běžné úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Bučovice
Sovětská 758, 685 01 Bučovice
každou středu od 9:30 do 11:00 hodin
Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna
každou středu od 13:30 do 15:00 hodin
jméno telefon e-mail
Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@uradprace.cz
Bc. Lucie Veselá, BA 950 174 452 lucie.vesela@uradprace.cz
Alena Chaloupková 950 174 320 alena.chaloupkova@uradprace.cz
Mgr. Eva Svobodová 950 174 323 eva.svobodova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 6. 8. 2019