Přehled o činnosti agentury

Agentura práce je povinna vždy do 31. ledna podat přehled o činnosti za předchozí kalendářní rok.
Přehled o činnosti agentury práce podejte prosím přes aplikaci nebo pomocí elektronického tiskopisu.

Pro vyplnění přes aplikaci postupujte takto:

  1. Pokud nemáte dosud založený účet, založte si účet na eIdentitě nebo datovou schránku.
  2. Přihlaste se k portálu.
  3. Otevřete aplikaci. Cesta v menu Průvodce -> Práce a zaměstnání -> Agentury práce -> Přehled o činnosti agentury -> dlaždice Přehled o činnosti agentury práce
  4. Vyplňte všechny potřebné údaje a záznam uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“. Zobrazí se stránka s potvrzením.
  5. Poznačte si výsledné referenční číslo (identifikátor) vloženého hlášení. Tímto identifikátorem můžete kdykoli prokázat, že jste hlášení včas podali.

Pokud by se Vám nepodařilo přehled správně vyplnit, můžete použít také tiskopis.

Vyplněný tiskopis „Přehled o činnosti agentury práce“ zašlete buď v listinné podobě na adresu:

Úřad práce České republiky – generální ředitelství
oddělení agentur práce
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
 

nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: posta@uradprace.cz.

Poznámka: Nesplnění povinnosti podat hlášení podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se považuje za přestupek nebo správní delikt. Podle § 139 odst. 2 písm. d) a § 140 odst. 1 písm. d), cit. zákona o zaměstnanosti, lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Poslední aktualizace: 21. 1. 2020