Přehled o činnosti agentury

Agentura práce je povinna vždy do 31. ledna podat přehled o činnosti za předchozí kalendářní rok.
Přehled o činnosti agentury práce podejte prosím přes aplikaci Založení přehledu o činnosti agentury práce.

Pro vyplnění přes aplikaci postupujte takto:

  1. Přihlaste se k portálu prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím identity občana (nemáte-li datovou schránku nebo e-identitu, můžete si ji zřídit na moje datová schránka nebo na https://www.identitaobcana.cz)
  2. Otevřete aplikaci > Založení přehledu o činnosti agentury práce Jak pracovat s aplikací najdete v této uživatelské příručce
  3. Vyplňte všechny potřebné údaje a záznam uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“. Zobrazí se stránka s potvrzením
  4. Poznačte si výsledné referenční číslo (identifikátor) vloženého hlášení. Tímto identifikátorem můžete kdykoli prokázat, že jste hlášení včas podali
  5. Všechny podané přehledy o činnosti Vaší agentury práce si můžete zobrazit v dlaždici Hledání přehledu o činnosti agentury práce

Pokud by se Vám nepodařilo přehled v aplikaci vyplnit, můžete použít také tiskopis.

Vyplněný tiskopis „Přehled o činnosti agentury práce“ zašlete buď

prostřednictvím datové schránky Úřadu práce ČR ID 7hazk97 nebo

v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: posta@uradprace.cz 

nebo v listinné podobě na adresu:

Úřad práce České republiky – generální ředitelství
Oddělení agentur práce
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
 

Poznámka: Nesplnění povinnosti podat hlášení podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se považuje za přestupek nebo správní delikt. Podle § 139 odst. 2 písm. d) a § 140 odst. 1 písm. d), cit. zákona o zaměstnanosti, lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Poslední aktualizace: 11. 1. 2022