Predikce trhu práce (KOMPAS)

logo     

Název projektu:

Predikce trhu práce (KOMPAS)

Doba realizace:

1. 1. 2017 - 31. 12. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

KOMPAS

Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin – jak zainteresovaných resortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např. samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

REALIZÁTOR A PARTNEŘI PROJEKTU

Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími zapojenými partnery v projektu jsou: Úřad práce ČR, Národní vzdělávací fond o.p.s.

CÍL

  • Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni
  • Tvorba predikcí regionálních trhů práce
  • Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

 

V případě jakýchkoliv dotazů k realizovaným šetřením i připravovanému dotazníkovému šetření pro rok 2020 se můžete obrátit na Experty projektu Kompas ÚP ČR v jednotlivých krajích.

Děkujeme Vám za účast v předchozích šetřeních a pevně věříme, že se zapojíte i do následujícího dotazníkového šetření, které bude realizováno stejnou formou na přelomu roku 2020/2021.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

Tým Expertů ÚP ČR projektu KOMPAS

Kontakty pro jednotlivé regiony:

Hlavní město Praha

Mgr. Lukáš Tobiáš

Expert

tel: 950 178 188

lukas.tobias@uradprace.cz

Středočeský kraj

Bc. Petra Levá

Expert

tel.: 950 156 622

petra.leva1@uradprace.cz

Jihočeský kraj

Bc. Dana Lošková

Expert

tel.: 950 109 476

dana.loskova@uradprace.cz

Plzeňský kraj

Ing. Petr Herejk

Expert

tel.: 950 149 406

petr.herejk@uradprace.cz

Karlovarský kraj

Bc. Andrea Kabourková

kontaktní osoba

tel.: 950 125 442

andrea.kabourkova@uradprace.cz

Ústecký kraj

Dana Machavová, DiS.

Expert

tel.: 950 171 477

dana.machavova@uradprace.cz

Liberecký kraj

Ing. Jaroslav Pražák

Expert

tel.: 950 132 493

jaroslav.prazak@uradprace.cz

Královehradecký kraj

Ing. Martin Hodek

Expert

tel.: 950 138 492

martin.hodek@uradprace.cz

Pardubický kraj

Daniel Kuba, DiS.

Expert

tel.: 950 144 431

daniel.kuba@uradprace.cz

Kraj Vysočina

Petra Paříková, DiS.

Expert

tel.: 950 123 479

petra.parikova@uradprace.cz

Jihomoravský kraj

Bc. Martin Zouhar

Expert

tel.: 950 104 324

martin.zouhar@uradprace.cz

Olomoucký kraj

Bc. Josef Doležal

Expert

tel.: 950 141 464

josef.dolezal@uradprace.cz

Zlínský kraj

Ing. Bc. Jana Smolková

Expert

tel.: 950 175 251

jana.smolkova1@uradprace.cz

Moravskoslezský kraj

Mgr. Alžběta Slachová

Expert

tel.: 950 143 377

alzbeta.slachova@uradprace.cz

 

Výstupy z dotazníkového šetření za rok 2019

Na základě pravidelného dotazníkového šetření jsou v rámci krajských pracovišť ÚP ČR zpracovávány Krajské zprávy popisující situaci v jednotlivých regionech. Tyto zprávy naleznete zde:

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů PHA (10.42MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů SCK (13.11MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů PLZ (13.66MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů KVK (11.43MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů UST (12.36MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů LBK (10.15MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů  HKK (10.25MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů PCE (10.63MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů VYS (12.66MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů JCK (11.95MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů JMK (11.84MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů MSK (10.54MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů OLK (11.69MB)

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů ZLK (7.71MB)

 

Na základě výstupů z dotazníkového šetření v letech 2018 a 2019 byla zpracována souhrnná zpráva za celou Českou republiku:

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů ČR (10.49MB)

 

Poslední aktualizace: 23. 11. 2020

Anketní otázka ke sdíleným pracovním místům