Praktické rady, informační letáky

26. 3. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc - jak o ní žádat?

1. 2. 2018

Vzory vyplněných formulářů žádostí o dávky státní sociální podpory
Vážení klienti, pro usnadnění a urychlení vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, nabízíme vzory vyplněných formulářů v rámci agendy státní sociální podpory. Jedná se o tiskopisy nutné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení.

27. 10. 2015

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky (PDF 350 kB)

Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat? Jak poznat status cizince? Kde lze najít bližší informace o povinnostech zaměstnavatele? Kde lze najít informace o uznávání zahraničního vzdělání cizinců (pro účely vydání povolení k zaměstnání)? Kam se obrátit s žádostí o radu?

24. 9. 2015

Informace o zaměstnanosti a dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí (PDF 441 kB)

Souhrnný přehled zákonných podmínek z oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek ve vztahu k migrantům z třetích zemí Materiál obsahuje podrobné informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, podmínkách pro zavedení do evidence ÚP ČR, zprostředkování zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců nebo přiznání dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Věnuje se také integraci cizinců do společnosti a prevenci nežádoucích jevů. Zájemci zde najdou i užitečné odkazy a přehled platných právních předpisů.

Letáky

13. 3. 2020

Nečekejte ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR

2. 1. 2019

ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám (JPG 172 kB)

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

6. 9. 2018

Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (2. díl) (PDF 1 MB)

Končíte ZŠ a přemýšlíte nad tím, který obor a kde studovat? Zajímají vás názory těch, kteří už mají tento důležitý životní krok za sebou? Pak právě pro vás je určen "Vzkazník" loňských deváťáků. Najdete v něm rady i tipy, které vám ve výběru, a třeba také ve zvládnutí přijímaček na vysněnou školu, pomohou.
Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (1. díl)

26. 6. 2018

Ani v létě nemusí lidé čekat ve frontách na ÚP ČR (JPG 172 kB)

Stejně jako každý rok, i letos v červenci, je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

1. 2. 2017

Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby (PDF 267 kB)

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.
Letáky: Pro klienty, Pro organizátory.

28. 11. 2016

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Pracujete na Úřadu práce ČR, v neziskové organizaci nebo jiné instituci s cizími státními příslušníky? Nemáte dostatečné kapacity na to, řešit jejich specifické potřeby? Ve spolupráci s ÚP ČR zajišťujeme pro cizince komplexní poradenství a vzdělávací kurzy, které zvyšují jejich šance na získání (lepšího) zaměstnání. Doporučte svým klientům tuto příležitost a podpořte je ve snaze získat odpovídající pracovní uplatnění.
Další informace: Praha a Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj.

9. 11. 2016

15. listopad – Den bez dluhů (PDF 932 kB)

Máte dluhy a nevíte jak je řešit? Přijďte se poradit – zdarma a nezávazně!
Ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 najdete odborné poradce na řešení obtížné finanční situace na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Zcela zdarma Vám zodpoví Vaše otázky a pomohou s řešením Vašich dluhů.
Seznam kontaktních pracovišť ÚP ČR najdete zde

20. 6. 2016

Stravování ve školkách a školách zdarma (PDF 902 kB)

Krajské úřady Libereckého kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Magistrát hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již déle než 3 měsíce dávku hmotné nouze a nemají tak dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.
Plakát, leták.

11. 10. 2015

Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání (PDF 264 kB)

Přehled odkazů na státní i komerční stránky s užitečnými informacemi a pomocí při hledání zaměstnání.

11. 10. 2015

Životopis a motivační dopis (PDF 321 kB)

Obsahuje průřez vzděláním, praxí a dovednostmi – vymaňte se z průměru, zaujměte, nabídněte své kvality, buďte konkurenceschopní, udělejte dojem.

11. 10. 2015

Zvažujete podnikání – samostatnou výdělečnou činnost (SVČ)? (PDF 286 kB)

Co byste měli vědět, pokud chcete zahájit podnikání.

11. 10. 2015

Rekvalifikace (PDF 243 kB)

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

11. 10. 2015

Pracovní rehabilitace (PDF 255 kB)

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

11. 10. 2015

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (PDF 244 kB)

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR (IPS) poskytuje bezplatné služby kariérového poradenství.

11. 10. 2015

Job club (PDF 246 kB)

Pomoc těm, kteří mají snahu uplatnit se na trhu práce.

11. 10. 2015

Individuální akční plán (PDF 246 kB)

Prevence vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti

11. 10. 2015

Hledám zaměstnání (PDF 240 kB)

Co zvažovat při hledání zaměstnání?

11. 10. 2015

Informace pro zaměstnavatele (PDF 2 MB)

Úřad práce ČR může zaměstnavatelům při výběru nových zaměstnanců velmi pomoci, a to hned několika způsoby. Jeho prostřednictvím mohou bezplatně zveřejnit informace o volných pracovních místech na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – stránku Hledání volných míst navštíví denně 10–20 tisíc návštěvníků. ÚP ČR také může pomoci při organizaci a realizaci výběrových řízení a umožňuje zaměstnavatelům pořádat prezentace a náborové dny v jeho prostorách.

11. 10. 2015

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (PDF 248 kB)

Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jeho cílem je především informovat o právech a povinnostech zaměstnavatelů a o možnostech získání příspěvků na zaměstnávání těchto pracovníků.

11. 10. 2015

Zahraniční zaměstnanost (PDF 245 kB)

Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Jeho cílem je usnadnit orientaci v právech a povinnostech jak zaměstnavatelů, tak cizích státních příslušníků, kteří chtějí na území ČR pracovat.

11. 10. 2015

Aktivní politika zaměstnanosti (PDF 236 kB)

Úřad práce ČR může prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti poskytovat zaměstnavatelům finanční podporu formou různých příspěvků.

14. 5. 2015

Neslysimpracuji.cz – Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením

baner neslysimpracuji.cz
Součástí portálu jsou nejen pracovní nabídky pro osoby se sluchovým postižením, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele i pracovníky ÚP ČR. Všechny informace jsou dostupné ve znakovém jazyce. Na portále je uživatelům k dispozici také přehled nejčastějších pracovních pozic pro neslyšící, katalog zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají neslyšící, a napojení na evropskou burzu práce.

28. 4. 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 (PDF 644 kB)

Příručka MPSV si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

1. 4. 2015

Vydávání nových průkazů OZP od 1. 4. 2015 (PDF 607 kB)

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP a pro jeho vydání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 30 Kč. Podrobnosti najdete v letáku.

15. 1. 2015

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek (PDF 1 MB)

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.
Informace k rodičovskému příspěvku odpovídají právní úpravě účinné do 30. 9. 2017, aktuální informace jsou dostupné v sekci Rodičovský příspěvek, informace k peněžité pomoci v mateřství jsou platné i po datu 1. 1. 2018.

13. 1. 2015

Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele (PDF 913 kB)

Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. To je jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři v praktické Informační brožurce, kterou za přispění celoevropské sítě EURES vydal Úřad práce ČR. Více v samotné brožurce.

8. 1. 2015

Informace pro zaměstnavatele – Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (PDF 1 MB)

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, a to na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2015 požádat o poskytnutí příspěvku také na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

Rozhovory s absolventy rekvalifikačních kurzů

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka (MP3 7 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Štěpánka. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Dana (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Dana. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělil klient ÚP ČR Petr. Poslechněte si jeho příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.