Práce s rodinou na Vysočině

logo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000047

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Aktuality

Projektové aktivity běží posloupně ve všech okresech kraje Vysočina. O možnosti zařazení, či termínech konání aktivit se obraťte na příslušného pracovníka v daném okrese. Kontakty naleznete na konci stránky.

Cílová skupina projektu

Uchazeči o zaměstnání - osoby pečující o dítě (děti) do 15 let věku. Podmínkou je, že tyto osoby musí být v evidenci úřadů práce v kraji Vysočina.

Popis projektu

Projekt pomáhá rodičům dětí do 15 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce, zvládnout nesnadný úkol zapojit se do pracovního procesu a naučit se sladit rodinný a pracovní život.

V rámci naplnění cíle projektu se poskytne klientům ucelený balíček služeb a aktivit. Bude se jednat o motivační kurz, na zvýšení motivace a podpory vlastní sebedůvěry při aktivních realizacích změn ve vlastním životě. Dále projekt nabízí dva typy rekvalifikačních kurzů – zvolené nebo zabezpečované úřadem práce a důležitou součástí je i podpora tvorby společensky účelných pracovních míst, kde úřad práce poskytuje finanční příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům. Projekt obsahuje i podpůrná opatření, tzv. přímou podporu, která pomůže klientům vytvořit vyhovující podmínky pro vstup do projektu a umožní absolvování jednotlivých aktivit. Přímá podpora slouží k usnadnění jejich účasti na projektových aktivitách a také k podpoře získávání jejich pracovních zkušeností.

Všechny aktivity budou probíhat průběžně, ve všech okresech, po celou dobu projektu. Absolventi projektu budou schopni používat moderní nástroje komunikace, získají nebo si zdokonalí znalosti a praktické dovednosti preferované zaměstnavateli. Část klientů získá díky projektu zaměstnání. Pozornost se zaměří i na prohloubení spolupráce ÚP ČR se zaměstnavateli. V současné době probíhá změna způsobu realizace z dodavatelské formy na realizaci vlastními silami, tzn., že projekt bude celý spravovat a realizovat sám Úřad práce. Předpokládáme, že fyzická realizace projektu bude zahájena v 2/2017 a to ve všech okresech kraje Vysočina, tzn. Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Doba realizace: 1.2.2017 – 30.4.2023

Aktivity projektu:

  • Motivační kurz
  • Rekvalifikační kurzy
  • Poradenství
  • Vyhledávání a tvorba společensky účelných pracovních míst – poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli na mzdu
  • Přímá podpora – doprovodná opatřená jako proplácení jízdného, stravného, hlídání dětí aj.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ:

Probíhá individuální výběr klientů na okresních pracovištích Kraje Vysočina. V případě zájmu o vstup do projektu se informujte u svého poradce pro zprostředkování nebo u odborných pracovníků ESF v jednotlivých okresech.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE:

Blíže jsou příspěvky specifikovány v Příručce pro zaměstnavatele (581.51 kB). V případě zájmu si zaměstnavatel stáhne formulář Nabídka pracovního místa (31.67 kB) a s vyplněným formulářem se obrací na odborného pracovníka ESF pro příslušný okres nebo projektového manažera, kteří mu poskytnou bližší či doplňující informace. Jednotlivé kontakty jsou uvedeny níže.

Formuláře ke stažení:

Kontakty

Odborní pracovníci ESF

Jihlava
Bc. Jana Neubauerová

Znojemská 78, Jihlava – vedle čerpací stanice OMV
Tel. č.: 950 123 489, Mobil:+420 777 443 410
E-mail: jana.neubauerova@uradprace.cz

Pelhřimov
Ing. Šárka Čapková

Tel. č.: 950 145 310
E-mail: sarka.capkova@uradprace.cz

Havlíčkův Brod
Ing. Šárka Čapková

Tel. č.: 950 145 310
E-mail: sarka.capkova@uradprace.cz

Třebíč
Mgr. Lenka Chloupková

Tel. č.: 950 169 653, Mobil:+420 777 443 609
E. mail: lenka.chloupkova@uradprace.cz

Žďár nad Sázavou
Ing. Zdenka Priatková
Tel. č.: 950 177 447
E-mail: zdenka.priatkova@uradprace.cz

Projektový manažer
Bc. Alžběta Maule
Úřad práce Krajská pobočka v Jihlavě
Znojemská 78, Jihlava
Tel. č.: +420 950 123 476, Mobil: +420 733 121 317
E- mail: alzbeta.maule@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 16. 9. 2022