Poukazování plateb

Případné platby lze poukázat


Čísla účtů a kód banky Úřadu práce ČR :

Generální ředitelství   37827001/0710

Jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce ČR (KrP):

 

KrP Brno 47824621/0710
KrP České Budějovice 37828231/0710
KrP Hradec Králové 37827511/0710
KrP Jihlava 37822681/0710
KrP Karlovy Vary 47825341/0710
KrP Liberec 37829461/0710
KrP Olomouc 37820811/0710
KrP Ostrava 37822761/0710
KrP Pardubice 37823561/0710
KrP Plzeň 37828311/0710
KrP Praha 37824011/0710
KrP Příbram 37823211/0710
KrP Ústí nad Labem 37822411/0710
KrP Zlín 37828661/0710

Účel platby: Všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinnému subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: číslo jednací nebo číslo faktury