Poradenské činnosti, IPS

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO

PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

 

SLUŽBY IPS JSOU URČENY

· žákům základních škol

· studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ

· uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

 

 

IPS POSKYTUJE AKTUÁLNÍ INFORMACE O

· síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

· studijních a učebních oborech

· podmínkách a průběhu přijímacího řízení

· charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

· možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi

· situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

· podmínkách a možnostech rekvalifikace

 

 

IPS KLIENTŮM POMÁHÁ

· při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru

· při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

· při změně studia, při přestupu na jinou školu

 

 

 

ODKAZY:

Přehlídky středních škol ve Zlínském kraji 2019

Vzkazník - Loňští deváťáci letošním deváťákům 2019.Zlín

 

 

 

INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ A KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ NAJDETE TAKÉ NA INTERNETU

 

 

www.mpsv.cz - portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 • www.burzaskol.cz - databáze středních škol Zlínského kraje
 • www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze všech typů škol, informace, rady
 • www.is.braillnet.cz - databáze škol pro zdravotně postižené
 • www.vysokeskoly.cz - celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.vysokeskoly.com – databáze vysokých škol, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.scio.cz - informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ
 • www.cermat.cz – centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zkušební přijímací testy na střední školu
 • www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest
 • www.narodnikvalifikace.cz - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR
 • www.zkola.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje (Kam na školu ve Zlínském kraji, Přijímací řízení na SŠ a VOŠ, II. a další kola přijímacího řízení na SŠ, Podpora řemesel v odborném školství aj.)
 • www.europass.cz - celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele
 • www.monitorzk.cz – datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje – klíčové profese, zaměstnatelnost mladých

 

 

 

PORADENSTVÍ

 

 

INTERNÍ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Motivační programy k sebeprezentaci a změnám v zákonech (informace o situaci na trhu práce v regionu a ČR, poradenství zaměřené na schopnost sebeprezentace u zaměstnavatele, zpracování vhodné osobní dokumentace, vyhledávání pracovních míst a upozornění na novely zákonů).

Další motivační programy: Informace k důchodové problematice, Poradenství k podnikání, Komunikační dovednosti při jednání se zaměstnavatelem.

Job club je skupinový poradenský program spojený s nácvikem komunikačních dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Informační schůzky pro nově evidované uchazeče (poradenství k hledání uplatnění a kontaktování zaměstnavatele, aktuální nabídka poradenských programů, rekvalifikací, nástrojů APZ, služeb ÚP, EURES poradenství, informace o situaci na trhu práce, atd.).

 

 

INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Karierové poradenství - poradenství k uplatnění v zaměstnání při využití možností a schopností uchazeče, doplněný doporučením dalšího postupu.

Zpracování životopisu, motivačního dopisu.

Poradenství ke studiu - informace o všech stupních vzdělání, konzultace, testy.

Sociálně – psychologické poradenství – psychologické a sociální poradenství pro osoby, které se nacházejí v obtížné životní situaci a uvítají podporu při překonání psychických a sociálních obtížích. Zajišťuje psycholog.

Pracovní rehabilitace – je určena pro osoby se zdravotním postižením a jedná se o souvislou činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

 

 

EXTERNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

V rámci veřejné zakázky „Poradenské programy ve Zlínském kraji 2019 - 2022“ nabízíme klientům následující poradenské programy:

JOB CLUB

Poradenský program Počítačová pracovní diagnostika

Sebepoznání a sebeprezentace na trhu práce

Komunikační dovednosti

Orientace na trhu práce – hledání zaměstnání s využitím PC

Pracovněprávní minimum

Finanční poradenství

Poradenství k podnikání

Poradenský program Individuální pohovory

 

 

 

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY PORADENSTVÍ

 

 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Kontaktní pracoviště Zlín, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Ing. Petra Bačová Machů

Petra.Bacova1@uradprace.cz

950 175 307

Mgr. Ilona Šumíčková

Ilona.Sumickova@uradprace.cz

950 175 503

Ing. Marek Havelka

Marek.Havelka@uradprace.cz

950 175 532

Ing. Petra Jarošová

Petra.Jarosova1@uradprace.cz

950 175 199

Mgr. Lenka Piňosová

Lenka.Pinosova@uradprace.cz

950 175 519

Mgr. Josef Šrámek (PIPS)

Josef.Sramek@uradprace.cz

950 175 530

Alena Kobylíková Škrabanová (OZP)

Alena.Kobylikova@uradprace.cz

950 175 512

Martin Mandinec (PDU)

Martin.Mandinec@uradprace.cz

950 175 407

Mgr. Et Mgr. Vendula Neumanová (psycholog)

Vendula.Neumanova@uradprace.cz

950 175 224

 

 

Kontaktní pracoviště Kroměříž - Erbenovo nábř. 4251, 767 01 Kroměříž

Zdeněk Blažek, DiS.

Zdenek.Blazek@uradprace.cz

950 130 336

Mgr. Michaela Hrdinová

Michaela.Hrdinova@uradprace.cz

950 130 334

Ing. Helena Družbíková, PhD. (PIPS)

Helena.Druzbikova@uradprace.cz

950 130 335

Eva Diblíková, DiS.

Eva.Diblikova@uradprace.cz

950 130 340

Mgr. Eva Vlková

Eva.Vlkova@uradprace.cz

950 130 304

Mgr. Martina Svačinová (OZP)

Martina.Svacinova@uradprace.cz

950 130 327

Dana Gajdošová (PDU)

Dana.Gajdosova@uradprace.cz

950 130 351

 

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště - Na Morávce 1215, 686 52 Uherské Hradiště

Mgr. Miroslava Úlehlová

Miroslava.Ulehlova@uradprace.cz

950 170 251

Iveta Kunovská, DiS.

Iveta.Kunovska@uradprace.cz

950 170 278

Iva Hatláková

Iva.Hatlakova@uradprace.cz

950 170 276

Ing. Martina Hlavačková (PIPS)

Martina.Hlavackova2@uradprace.cz

950 170 267

Silvie Bachanová, DiS.

Silvie.Bachanova@uradprace.cz

950 170 259

Magda Kolaříková (OZP)

Magda.Kolarikova@uradprace.cz

950 170 215

Šárka Ukušová (PDU)

Sarka.Ukusova@uradprace.cz

950 170 413

 

 

Kontaktní pracoviště Vsetín - Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín

Bc. Jana Macková

Jana.Mackova@uradprace.cz

950 173 443

Kateřina Pončíková

Katerina.Poncikova@uradprace.cz

950 173 433

Bc. Renata Dorňáková (PIPS)

Renata.Dornakova@uradprace.cz

950 173 446

PhDr. Zdeňka Janušová

Zdenka.Janusova@uradprace.cz

950 173 469

Bc. Lenka Pašková, DiS. (OZP)

Lenka.Paskova1@uradprace.cz

950 173 452

Ing. Zdeňka Sáblíková (PDU)

Zdenka.Sablikova1@uradprace.cz

950 173 457

 

 

 

Poslední aktualizace: 8. 11. 2019