Pojištění agentury práce

Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce

 1. Musí být všechny agentury práce pojištěny proti úpadku?
  Pojištěna musí být agentura práce, která provádí zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Tzn. dočasně bude přidělovat nebo již přiděluje své zaměstnance za účelem výkonu práce u uživatele.
 2. Existují pojišťovny, které nabízí pojištění proti úpadku agentur práce?
  Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat pojištění záruky. V současnosti nabízí tento pojistný produkt např. Česká pojišťovna a.s., Slavia pojišťovna, Uniqua pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
 3. Splňují pojistné podmínky těchto pojišťoven požadované pojištění?
  Ano. Pojistné podmínky uvedených pojišťoven byly konzultovány s příslušným útvarem MPSV.
  V jaké výši a z čeho se pojištění vypočítává?
  Agentura práce je povinna toto pojištění sjednat ve výši trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců, a to včetně zaměstnanců které zamýšlí přidělovat k uživateli.
 4. Ke kterému dni se stanovuje počet všech dočasně přidělených zaměstnanců?
  Počet všech dočasně přidělených zaměstnanců se stanovuje ke dni uzavření pojistné smlouvy.
 5. V případě, že máme vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale nemáme v tuto chvíli žádné dočasně přidělené zaměstnance, je nutné mít pojištění?
  Ano. V případě, že agentura práce nemá dočasně přiděleného žádného zaměstnance, přesto musí mít uzavřené pojištění.
 6. V jaké lhůtě je nutné doložit doklad o pojištění?
  Sjednání pojištění je agentura práce povinna doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 7. Jaký doklad je z pohledu splnění podmínky pojištění akceptován?
  Povinnost agentur práce doložit doklad o sjednaném pojištění je splněna doložením kopie pojistné smlouvy nebo příslibem pojistného plnění.
 8. Jakým způsobem je možné doklad o pojištění generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky doručit?
  Doklad o pojištění je možné doručit datovými schránkami, písemně, nebo osobně na generální ředitelství Úřadu práce České republiky.
 9. Co se stane v případě, že pojištění nebude uzavřeno?
  V případě, že pojištění nebude uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu podle § 14 odst. 1 písm.b) (dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli) být odejmuto. Současně může agentura práce v případě, že uvedenou činnost i nadále vykonává za toto své jednání být v rámci správního řízení postihnuta pokutou.
 10. V případě odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání dochází k ukončení činnosti celé agentury práce?
  Ne. Agentura práce nesmí pouze vykonávat činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. V případě, že agentura práce má vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání i pro poradenskou a informační činnost nebo pro vyhledávání zaměstnanců zaměstnavateli resp. vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, může tyto činnosti i nadále vykonávat.
 11. Kdy vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu?
  Dočasně přidělený zaměstnanec má právo na plnění podle ust. § 58a zákona o zaměstnanosti poté, co nabude, právní moc rozhodnutí o úpadku dlužníka (agentury práce) podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (ve znění pozdějších předpisů).
 12. Vůči komu může dočasně přidělený zaměstnanec uplatnit svůj mzdový nárok?
  Nároky dočasně přiděleného zaměstnance, přecházejí ze zákona na pojišťovnu.