Podlahář povlakových podlah (36-036-H)

základní kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání a vyšší

rozsah kurzu:

 • 23 dnů - 158 hod. (včetně závěrečné zkoušky)

zdravotní předpoklady:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

obsahová náplň:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • orientace ve stavebních výkresech a dokumentace, čtení prováděcích výkresů podlah
 • orientace v normách a technických podkladech pro provádění podlah, v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projekty
 • návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah
 • kontrola, úprava a převzetí pracoviště
 • zhotovení podkladu z velkoplošných desek
 • volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek
 • posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky
 • měření a rozměřování podlahovin textilních, plastových, pryžových, korkových a linolea před prováděním pokládky
 • výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah
 • provádění podlah z textilních pásů
 • provádění povlakových podlach plastových, pryžových, textilních, korkových a linolea z různě řezaných dílců a čtverců (vytváření vzorů)
 • kladení vodivých podlahovin a provádění podlah s podlahovým vytápěním
 • opravy, údržba a ošetřování povlakových podlah
 • obsluha a údržba strojů a zařízení provádění podlah a nakládání s odpady

výstupní doklad:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení závěrečné zkoušky profesní kvalifikace)

místo konání:

 • Brno

termín:

 • dle zájmu klientů a situace na trhu práce

Informace, kontakty

 • Další výše neuvedené rekvalifikace se řeší průběžně s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce, nabídky volných míst, příslib zaměstnavatele, zahájení podnikání a konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
 • Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně.
pracoviště kancelář - úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
I. patro (dveře č. 131, 132 a 142)
běžné úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Bučovice
Sovětská 758, 685 01 Bučovice
každou středu od 9:30 do 11:00 hodin
Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna
každou středu od 13:30 do 15:00 hodin
jméno telefon e-mail
Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@uradprace.cz
Bc. Lucie Veselá, BA 950 174 452 lucie.vesela@uradprace.cz
Alena Chaloupková 950 174 320 alena.chaloupkova@uradprace.cz
Mgr. Eva Svobodová 950 174 323 eva.svobodova@uradprace.cz