Outplacement v Kraji Vysočina

logo

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006084

Cílová skupina projektu:

 • zájemci o zaměstnání (dále jen „ZoZ“), propouštění zaměstnanci s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců, z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel informoval ÚP ČR
 • ZoZ – zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době
 • ZoZ – zaměstnanci, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru
 • ZoZ – zaměstnanci, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou
 • ZoZ – zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • stávající zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců
 • noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 9. 2020

Rozpočet projektu: 39 846 725,- Kč

Aktivity projektu:

 • Monitoring trhu práce a poradenství pro zaměstnavatele
 • Zapojování účastníků do projektu
 • Vstupní pohovor, pracovní diagnostika, poradenství ke zprostředkování zaměstnání (příprava životopisu a motivačního dopisu)
 • Školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills
 • Rekvalifikace
 • Vzdělávání nových a potenciálních zaměstnanců
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Doprovodná opatření
 • Řízení projektu

Monitorovací indikátory:

 • min. 300 účastníků vstoupí do projektu
 • min. 80 účastníků získá rekvalifikaci
 • min. 200 účastníků vstoupí do vzdělávacích kurzů
 • dotace na osobní náklady pro min. 109 volných pracovních míst (na max. 8 měsíců)

Kontaktní osoby

Bc. Renáta Němcová

Znojemská 78, Jihlava
tel: 950 123 330 nebo 778 425 531
email: renata.nemcova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 6. 10. 2020