Nová šance ve ZK

 
NOVÁ ŠANCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000023
Doba realizace: 1. 2. 2016 – 30. 4. 2023
Místo realizace: Zlínský kraj
Rozpočet projektu: 115 210 000,- Kč
Zahájení aktivit pro účastníky: květen 2016
Způsob realizace: vlastními silami (bez dodavatele služeb)
 

Cílová skupina projektu:

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než 5 měsíců, s důrazem na osoby, které jsou v evidenci déle než 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Stručný popis projektu:

Předpokladem je, že do projektu vstoupí minimálně 860 osob. Účastníci budou do projektu zařazováni po skupinkách cca 6 až 12 účastníků v každém okrese Zlínského kraje. Pro potřeby projektu budou zřízena poradenská centra v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a ve Zlíně. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k získání, obnovení, doplnění nebo rozšíření znalostí a dovedností u cílové skupiny, což bude mít za výsledek zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Snahou projektu je znovuzařazení účastníků do pracovního procesu.

Aktivity pro účastníky projektu:

  • Vstupní část – povinná aktivita pro všechny účastníky v rozsahu 30 vyučovacích hodin
    • Obsah aktivity: Seznámení s projektem, podpis dohody o účasti v projektu, práva a povinnosti účasti v projektu, základní orientace na trhu práce, vytvoření osobního portfolia, příprava na přijímací pohovor, komunikační dovednosti, základní pracovněprávní poradenství, osobní a pracovní analýza účastníka
  • Banka cíleného individuálního poradenství – povinná aktivita pro všechny účastníky, rozsah a zaměření podle konkrétní potřeby každého účastníka
    • Obsah aktivity: rozbor osobní a pracovní analýzy účastníka, individuální poradenství v oblastech – pracovněprávní poradenství, komunikační dovednosti, občansko-právní poradenství, pomoc při zahájení samostatného podnikání
  • Modulová část – výběrové nepovinné aktivity – Poradenské aktivity (např. Bilanční diagnostika), Individuální finanční poradenství, Rekvalifikace a Práce na zkoušku
  • Individuální poradenství, vzdělávání a doprovodná opatření – individuální poradenství minimálně 2 x do měsíce; nárok na přímou podporu pro účastníky (příspěvek na dopravu, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, příspěvek na zdravotní prohlídku, …); kurz finanční gramotnosti (v rozsahu 10 hodin)
  • Zaměstnání – pracovní místa podpořena mzdovými příspěvky (SÚPM) i nedotovaná pracovní místa

Kontaktní osoby:

 

Další informace o projektu: 

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/nova-sance-ve-zlinskem-kraji?redirect=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fvyhledavani%3Fp_auth%3DCYkzdyp0%26p_p_id%3DPortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_start%3D0%26_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_query%3Dnov%25C3%25A1%2B%25C5%25A1ance%26_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_searchType%3DPROJECT%26_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_end%3D30%26_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_javax.portlet.action%3Dportalsearch

Poslední aktualizace: 2. 3. 2023